Resevillkor GoXplore

Programvillkor GoXplore

1. Operatör
Teknisk arrangör är Travel & Learn Sweden AB, Org. Nr 559267-9913

2. Programvillkor
Deltagaren ska vara över 18 år, övre åldersgränser varierar. Man ska uppfylla visumkraven på programmen.

3. Programinnehåll
a. Innehållet i GoXplores program finns på vår hemsida www.goxplore.se
b. GoXplore är inte ekonomiskt ansvarig för ändringar i programmens aktiviteter.

4. Betalning
a. Handpenning : 15% utav programmets totala kostnad ( minst 2500 sek). Beloppet inkluderar avbeställningsskydd.
b. Slutbetalning: Resterande programkostnad betalas senast 4 veckor innan avresa.
Om fakturan ej betalas kommer bokningen att avbokas och deltagaren kommer med omedelbar verkan att utgå från GoXplores program.
Detta kan medföra extra kostnader (se punkt 6) avbeställning.
GoXplore kommer inte ta något vidare ansvar.
c. Inbetalning ska göras direkt till GoXplore.
d. GoXplore har rätt att öka programavgiften senast 30 dagar innan avresa baserat som en följd utav ökning av programpris från våra partners, flygplatsavgifter eller växelkurser.
Om en programkostnad ökar med mera än 10% har deltagaren rätt att avboka sin bokning utan kostnad.

5. Ansvar
a. Om deltagandet i GoXplores program inte är möjliga på grund av ett fel från GoXplore, kommer hela programavgiften att återbetalas till deltagaren.
b. Det är obligatoriskt att ha en reseförsäkring vid deltagande i GoXplores program. Deltagaren är ansvarig för att teckna en försäkring som är tillräcklig för programmet man tar del av.
c. Deltagaren är personligen ansvarig för eventuella omkostnader om man inte får beviljat sitt visum pga tex att brottsregistret inte är godkänt, eller andra orsaker.
d. Deltagaren är ansvarig för att ha giltigt pass, visum/uppehållstillstånd och vaccin till det landet man ska resa till. Deltagaren är ansvarig för extra kostnader som uppstår till följd utav ogiltigt pass, visum/uppehållstillstånd eller vaccin. Undantaget är de program och länder där GoXplore söker visum på deltagarens vägnar. Deltagaren är ansvarig för att ta med pass och visumbekräftelse till immigrationen.
e. Om deltagaren inte rättar sig efter gällande regler för programmet deltagaren är anmäld till, förbehåller sig GoXplore och våra lokala partners rätten till att exkludera deltagaren före programmets planerade slutdatum utan ersättning. Extra eventuella kostnader i samband med detta står deltagaren för.

6. Avbeställning

a. Avbeställningsförsäkring
Avbeställningsförsäkringen är inkluderad i programpriset och blir fakturerat som en del utav handpenningen.
Avbeställningsskyddet är personligt och täcker programpriset till GoXplore.
Detta gäller endast om man blir förhindrad att resa på grund av akut sjukdom, olycks skada eller dödsfall hos den som ska resa, närmsta anhörig, reskompis.
Avbeställningsskyddet gäller också epidemi, naturkatastrof eller annan krigshandling som gör att Svenska Utrikesdepartementet (UD) ändrar sina officiella reserekommendationer som gör att du inte kan resa.
Avbeställningsförsäkringen täcker från datumet man bokar sig fram tills avresa för programmet.
Avbeställningsskyddet täcker inte existerande sjukdom som har uppstått innan att man har bokat sig.

b. Avbeställningsvillkor GoXplore Program
Ingen kostnad vid avbeställning innan handpennings fakturan är betald.
Betald handpenning med avbeställningsförsäkring är inte återbetalningsbar.
Vid sjukdom: Om deltagaren har betalt handpenningen/avbeställningsskyddet och skickar in sitt läkarintyg senast 1 månad från registrerat avresedatum gäller följande:

Om deltagaren avbokar utan läkarintyg gäller följande. OBS! Handpenning/avbeställningsskydd är inte återbetalningsbart.

Om deltagaren väljer att avbryta sin tid i utlandet för att resa hem före sitt hemresedatum (gäller också vid sjukdom), får deltagaren inte återbetalt programpriset.

7. Adressuppgifter
Deltagarnas adressuppgifter delas ut till samtliga medverkande i programmet under respektive avresemånad innan avresa. Deltagaren ger sitt godkännande att andra deltagare under den bestämda perioden har tillgång till dennes email samt mobilnummer. I annat fall skall deltagaren skriftligen meddela GoXplore detta.

Senast uppdaterad: 2022-12-14 09:37

Stäng fönstret