Integritetspolicy

Integritetspolicy GoXplore Worldwide AS

GoXplore ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post eller direkt på någon av våra föredrag, seminarier, mässor, öppet hus eller dylikt.

I denna integritetspolicy kallas GoXplore Worldwide AS, organisationsnummer: 925 782 459 (Norge) för GoXplore och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för kunden.

Du når oss på följande sätt:
Telefon: +47 463 36 463
E-post: info@goxplore.se
Hemsida: www.goxplore.se

Behandling av personuppgifter

Denna Integritetspolicy (personuppgiftspolicy) gäller för de personer som besöker vår hemsida, prenumererar på våra nyhetsbrev och som väljer att använda våra tjänster och produkter.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att GoXplore ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

I och med att du väljer att ansöka till de program som vi marknadsför så ger du ditt samtycke till att vi för över de personuppgifter vi samlar in av dig till de/den samarbetspartnern som du söker till. Då vi samarbetar med partners världen över, kan dina personuppgifter komma att överföras till land utanför EU. Dina uppgifter kan även överföras till Gouda som förmedlar våra kunders försäkringar i de fall som kund efterfrågar någon av Goudas försäkringar. Vidare kommer tredje part ta del av nödvändiga uppgifter för de kunder som önskar få flygoffert.

Som personuppgiftsansvarig har GoXplore ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar endast de känsliga uppgifter som vi behöver för att kunna genomföra bokningen. Exempel på känsliga uppgifter som kan komma att behandlas är allergier, medicinska tillstånd och kostvanor.

Internt hanterar vi dina personuppgifter i vår kunddatabas. Detta system är till för att kunna leverera de tjänster du efterfrågar från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster.

Potentiell Kund/Intressent

Vi på GoXplore samlar in personuppgifter genom formulär på vår hemsida samt vid skolbesök, mässor och kontaktkort i den mån du har givit samtycke till detta. Detta görs för att ge dig information och service om vad vi erbjuder. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är: namn, postadress, postnummer, e-postadress, nationalitet, telefonnummer och födelsedatum.

De insamlade personuppgifterna sparas i maximalt 5 år från när du sist gav oss samtycke. Du kan närsomhelst radera dig och dina personuppgifter som vi har lagrade. Detta gör du genom att klicka på länkarna i de e-brev vi skickar till dig. Du kan också be oss göra det genom att skicka e-post till info@goxplore.se

Kund

Som kund ingår du avtal med GoXplore i samband med bokning av ett av våra program och för att leverera den överenskomna servicen samlar vi in dina personuppgifter. Exempel på personuppgifter som kan komma att samlas in är: namn, postadress, postnummer, e-postadress, nationalitet, telefonnummer, kön och födelsedatum. Vidare kan vi att komma att samla in uppgifter såsom studiebakgrund, betygskopior, personnummer och passkopia . Även information om allergier, medicinska tillstånd och kostvanor kan komma att samlas in.

Kontaktuppgifterna till dig som kund delas även med andra kunder som ska resa till samma destination under samma tidsperiod via avgångslistor i ditt personliga inloggningsområde.
De insamlade personuppgifterna sparas så länge det finns behov föreligger för att leverera våra tjänster till dig, våra partners och berörda myndigheter.

Säkerhet

GoXplore skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till GoXplore´s kunddatabas som hanterar personuppgifter. Anställda på GoXplore ska följa GoXplore´s interna informationssäkerhetspolicy.

Hur används cookies

Du hittar vår cookie-policy här.

Direktmarknadsföring

GoXplore använder nyhetsbrev och/eller mailutskick för att ge dig som vill jobba, volontärarbeta eller praktisera utomlands information om våra program, erbjudanden, platstillgångar, ändringar i omvärlden som kan vara relevanta för dig som bla. Visumregler. Vi informerar också om reseberättelser från tidigare resenärer som vill dela med sig av sina upplevelser. GoXplore låter de deltagare som vill, ta över vårt konto på Instagram i syfte att dela med sig av sin upplevelse. Lösenordet för kontot byts regelbundet och det finns riktlinjer för vad som får publiceras samt hur resenären bör hantera kontot.

GoXplore bjuder också in till informationsträffar där ibland även representanter från utländska samarbetspartners och organisationer deltar. Nyhetsbrev och mailutskick sänds bara ut till de personer som samtyckt till att erhålla information från GoXplore.

Överföring av information

Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år, genom en skriftligt undertecknad ansökan, begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  - Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  - Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  - Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  - Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  - Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och GoXplore kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Datainspektionen över behandlingar som utförs av oss.

Ändringar av Integrationspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att vid behov göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras via vår hemsida.

Hem » Integritetspolicy

Hassen S beställde vårt Shark & Marine Conservation program för 36h sedan. Är det något för dig också??!