Skadeanmälan

Vad måste du göra vid en skadeanmälan?

Om du vill anmäla en skada som gäller din resegodsförsäkring ska du snarast möjligt fylla i skadeformuläret och sända det till någon av nedanstående adresser.

Alla nödvändiga verifikationer skall bifogas skadeblanketten i original. När det gäller resgodsskador (stöld, förlust) måste du också genast anmäla skadan till den lokala polismyndigheten och bifoga polisrapporten till skadeanmälan. Om ditt bagage har skadats eller kommit bort under en flygresa skall flygbolagets skaderapport bifogas.

Saker som skall inkluderas i en försäkringsanmälan:

  • Skadeblankett
  • Polisrapport
  • Originalkvitton
Ladda ner skadeanmälan här

Alla skadeanmälningar skall skickas in senast 3 år efter skadefallet för att ärendet skall kunna behandlas snabbt och riktigt.

Gouda Reseförsäkring

Box 3031
103 61 Stockholm
Tfn: 08-615 28 00
E-postadress: claims@gouda-rf.se

Nödnummer till Alarmcentralen

+45 33 15 60 60

alarm@gouda.dk

Viktigt när du skickar in din försäkringsanmälan!

För att snabbt kunna handlägga ditt ärende behöver vi rätt uppgifter från dig. Bifoga följande originalkvitton och övriga handlingar tillsammans med skadeanmälan.

Hem » Skadeanmälan

Ahmad A beställde vårt Ranchstay Kanada program för 274h sedan. Är det något för dig också??!