Jobba & Resa

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov. Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan ska du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Work & Travel Insurance täcker mer – till ett lägre pris och utan självrisk. Önskar du exakta detaljer om försäkringen i PDF-format, kontakta oss så skickar vi dessa till dig.

Jobba & Resa försäkring är en försäkringslösning som är speciellt anpassad för dig som vill resa runt samt jobba i landet. Oavsett om du deltar i organiserade program, organiserar din resa själv eller om du är på resande fot runt om i världen gäller försäkringen i upp till 12 månader. Åker du med ett av våra Jobba & Resa- eller praktikprogram är detta den försäkring du ska välja. Genom att välja försäkringen kan du känna dig trygg i ditt resande samt när du arbetar och praktiserar.

PRIS:

Fullt skydd: 1038kr första månaden - Du kan teckna 1 till 12 månader till att börja med. Se prissidan för övriga priser.

Utan egendomsskydd: 667kr första månaden - Du kan teckna 1 till 12 månader till att börja med. Se prissidan för övriga priser.

VEM KAN TECKNA:
 • Folkbokförd i Sverige
 • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa.
 • 15-35 år
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Hela världen, även USA
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader, möjlighet att förlänga efter 12 månader
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars resskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Work & Travel Insurance så att den träder i kraft från dag 46. Dock bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.

FÖRLÄNGNING AV PREMIE:

Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr. Därför rekommenderar vi dig att teckna en extra månad än planerat. Dock är det viktigt att du förlänger din försäkring innan den pågående försäkringsperioden tar slut.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Klicka här för mer information

BETALNING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.


Beställ jobba & resaförsäkringen


Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer

Kostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall:

 • Akut läkar-/sjukhusvård Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Akut tandvård upp till 5 000sek
 • Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Resor för vård och behandling Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Sjuk-/hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Anhörigs resa till svårt sjuk försäkringstagare Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Transport av avliden Nödvändiga och skäligakostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall:

 • Medicinsk invaliditet 300 000 sek
 • Dödsfallsbelopp 25 000 sek
 • Hjälpmedel 25 000 sek

Övriga moment:

 • Ansvarsskydd 2 000 000 sek
 • Rättsskydd 100 000 sek
 • Överfallsskydd 500 000 sek
 • Krishjälp 10 000 sek
 • Evakuering 50 000 sek

Egendomsskydd – valbart moment

 • Personligt lösöre 6 000 sek

Varav
- stöldbegärlig egendom 6 000 sek
- kontanter 2 000 sek
- cykel 2 000 sek
- solglasögon 1 000 sek
- mobiltelefon 1 000 sek
- sportutrustning (skidutrustning) 4 000 sek
- egendom inköpt under resan 3 000 sek
- merkostnader 2 000 sek

 • Resehandlingar 10 000 sek
 • Färdbiljetter 20 000 sek
 • Kompletterande egendomsersättning ----

Bagageförsening

Du kan få ersättning för bagageförsening både på ut- och hemresan.

Vid utresa:

 • Om ditt bagage försenas mer än 4 timmar lämnas ersättning med högst SEK 300
 • Om ditt bagage försenas mer än 12 timmar lämnas ytterligare ersättning med högst SEK 500
 • Om ditt bagage försenas mer än 24 timmar lämnas ytterligare ersättning med högst SEK 500

Vid hemresa:

 • Om ditt bagage försenas mer än 4 timmar lämnas ersättning med högst SEK 300
 • Om ditt bagage försenas mer än 12 timmar lämnas ytterligare ersättning med högst SEK 400


Begränsningar:

Ansvarsskydd:

 • Ansvarsskyddet gäller för dig som privatperson och inte för något som har samband med tjänsteutövning.
 • Ansvarsskyddet gäller inte om du orsakar skada som förare av motordrivet fordon.
 • Ansvarsskyddet gäller inte för skada på egendom som du hyrt, lånat, bearbetat, reparerat eller på annat sätt tagit mer än helt tillfällig befattning med.
 • Skada på grund av slitage, vanvård eller genom grov vårdslöshet omfattas inte av försäkringen.


Rättsskydd

Rättsskyddet är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol eller motsvarande domstol/instans utomlands.

Vad får du ersättning för?

Rättsskyddet ersätter omkostnader upp till SEK 100 000.

Viktigt att tänka på:

 • Rättsskyddet gäller för dig som privatperson och inte för något som har samband med tjänsteutövning.
 • Vissa tvister, exempelvis brottmål och tvister i samband med äktenskapsskillnad, omfattas inte av rättsskyddet.
 • Ersättning lämnas inte om du har möjlighet att få kostnader betalda av allmänna medel eller av motparten.
 • Rättsskyddet omfattar inte så kallade småmål.
 • Rättsskyddet omfattar inte tvister som gäller dig som

Krishjälp

Rätt till ersättning gäller dig som under försäkringsperioden råkar ut för akut psykisk kris i anledning av allvarlig händelse som är omfattad av försäkringen. Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog eller psykoterapeut inom 12 månader från skadetillfället.

Vad får du ersättning för?

Kostnader för kristerapi ersätts med högst SEK 10 000 per skada.

Viktigt att tänka på:

 • Innan kristerapi påbörjas ska Gouda eller Gouda Alarm godkänna behandlingen.
 • Är händelsen föranledd av brott ska polisanmälas göras på resmålet. Polisintyg, eller annan liknande handling som Gouda behöver för handläggning av ärendet, ska inlämnas till Gouda.

Sportaktiviteter

Begräsningar för vissa sportaktiviteter finns. Kontakta oss för detaljerad information

Om du blir sjuk eller råkar ut för olycksfall:

Vad får du ersättning för?

 • Nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkar-/sjukhusvård ochläkemedel.
 • Merkostnader för kost och logi i händelse av akut sjukdom, akut skada eller olycksfall som medför att du måste förlänga restiden.
 • Merkostnader för hemresa om du på grund av inläggning på sjukhus missar din planerade hemresa.
 • Nödvändiga och skäliga kostnader för resor i samband med omfattade läkarbesök.
 • Nödvändiga och skäliga kostnader för akuta komplikationer och en akut förlossning fram till vecka 31+6 i en graviditet.
 • Vid akut sjukdom eller skada lämnas ersättning i upp till 60 dagar från dagen för första läkarbesöket.

" X drabbas av dykarsjukan i samband med dykning. Blir inlagd och behandlas på sjukhus och i tryckkammare. Prislapp: 75000 SEK"

Gouda Alarm

Blir du sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall ber vi dig kontakta Goudas alarmcentral, så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt och på bästa sätt.

Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen

 • Kontakt med sjukhus och behandlande läkare
 • Betalningsgaranti, för att inte behöva ligga ute med pengar (om vårdgivare godkänner)
 • Kommunikation med dig, din familj och ambassader
 • Arrangemang av återtransport till hemlandet Har du tecknat komplement till hemförsäkring, ska du vid akut sjukdom, skada eller olycksfall under resans dag 1-45 kontakta den alarmcentral som är knuten till ditt hemförsäkringsbolag.

Försäkringskort

När du reser ska det vara lätt att få kontakt med Goudas alarmcentral, i de fall du behöver vår hjälp. Vi kan därför erbjuda dig ett försäkringskort att ta med på resan. Skriv gärna ut kortet och spara det i plånboken. På det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.


Beställ Jobba & resaförsäkringen

Hem » Jobba & Resa

Senaste nyheter: Boka din resa utan att binda upp dig