Leva utomlands

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den ditt volontärarbete? Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan ska du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Work & Travel Insurance täcker mer – till ett lägre pris och utan självrisk.

När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Önskar du exakta detaljer om försäkringen i PDF-format, kontakta oss så skickar vi dessa till dig.

Åker du med något av våra volontärsprogram så är det Leva utomlands försäkringen du ska välja. Genom att teckna försäkringen kan du känna dig trygg när du arbetar i storstaden Quito i Ecuador eller jobbar som lärarassistent i Thailand. Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver under din utlandsvistelse och har en premie som gör den väldigt prisvärd.

För dig som ska volontärarbeta med vilda djur är det Wildlife-försäkringen du ska teckna.
Vid Working Holiday Visa kan man inte teckna Leva Utomlands, utan då måste du ha Jobba & Resa försäkringen.


VEM KAN TECKNA:
 • Folkbokförd i Sverige
 • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa.
 • I åldern 1-65 år
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Försäkringen gäller i det land du tecknar försäkringen för och har som avsikt att vistas i. Dock gäller försäkringen även för resor i utanför ditt valda vistelseland i max 14 dagar inom samma premieområde
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader. Du kan förlänga din försäkring på plats om du stannar längre än ett år.
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga moment förutom momentet i Rättskydd. Där gäller en självrisk om 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars resskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Leva Utomlands så att den träder i kraft från dag 46. Dock så bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.
FÖRLÄNGNING AV PREMIE: Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Klicka här för mer information

BETALING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.
LEVA UTOMLANDS WILDLIFE ( TILLÄGG PÅ "LEVA UTOMLANDS") Vi tillhandahåller den enda försäkringen i Sverige som täcker dig vid arbete med lejon och andra vilda djur. Kom ihåg och teckna din försäkring med oss innan din resa. Pris 1814 kr/månad.


Beställ Leva utomlands


Ersättningsnivåer

Kostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall

 • Akut läkar-/sjukhusvård Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Akut tandvård Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Resor för vård och behandling Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Sjuk-/hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Anhörigs resa till svårt sjuk försäkringstagare Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Transport av avliden Nödvändiga och skäliga kostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall

 • Medicinsk invaliditet 400 000 sek
 • Dödsfallsbelopp 25 000 sek
 • Hjälpmedel 25 000 sek

Övriga moment

 • Ansvarsskydd 10 000 000 Sek
 • Rättsskydd 250 000 Sek
 • Överfallsskydd 500 000 sek
 • Krishjälp 10 000 sek
 • Resestartsskydd 25 000 sek
 • Försening av allmänt färdmedel mer än 4/24 tim SEK 500/1000 (max SEK 1000)
 • Anslutningsskydd inom Norden 1 000 sek

Rättsskydd

 • Rättsskyddet är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i
 • en rättstvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta
 • domstol eller motsvarande domstol/instans utomlands.


Vad får du ersättning för?

 • Rättsskyddet ersätter omkostnader upp till SEK 250 000.

Krishjälp

Rätt till ersättning gäller dig som under försäkringsperioden råkar ut för akut psykisk kris i anledning av allvarlig händelse som är omfattad av försäkringen. Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog eller psykoterapeut inom 12 månader från skadetillfället.

Vad får du ersättning för?

Kostnader för kristerapi ersätts med högst SEK 10 000 per skada.

Viktigt att tänka på:

 • Innan kristerapi påbörjas ska Gouda eller Gouda Alarm godkänna behandlingen.
 • Är händelsen föranledd av brott ska polisanmälas göras på resmålet. Polisintyg, eller annan liknande handling som Gouda behöver för handläggning av ärendet, ska inlämnas till Gouda.

Egendomsskydd

 • Personligt lösöre 25 000 sek, varav:

- stöldbegärlig egendom 20 000 sek
- kontanter 2 000 sek
- cykel 8 000 sek
- solglasögon 1 000 sek
- mobiltelefon 2 000 sek
- sportutrustning (skidutrustning) 6 000 sek
- egendom inköpt under resan 10 000 sek
- merkostnader 2 000 sek

 • Bagageförsening utresa mer än 6/24/24 tim 750/1 000/1 500 sek

Viktigt att tänka på:

 • Egendomsskyddet gäller under förutsättning att du varit aktsam.
 • Om du delar bostad med andra och lämnar rummet så ska dörren till det egna rummet vara låst med nyckel som endast du har tillgång till.
 • Vid stöld, rån eller inbrott ska du göra en polisanmälan i direkt anslutning till händelsen.
 • Försäkringen omfattar inte allrisk-/drulleskador
 • Stöldbegärlig egendom är saker som är av ett högre värde och av den orsaken ökar risken för stöld. Förvara alltid stöldbegärlig egendom i ditt handbagage och håll det under uppsikt.
 • Stöldbegärlig egendom som förvarats i bil eller som checkats in (polletterad egendom) ersätts inte.

Bagageförsening

Du kan få ersättning för bagageförsening på utresa från Norden.

 • Om ditt bagage försenas mer än 6 timmar lämnas ersättning med högst SEK 750.
 • Om ditt bagage försenas mer än 24 timmar lämnas ersättning med högst SEK 1 000.
 • Om ditt bagage försenas mer än 48 timmar lämnas ersättning med högst SEK 1 500.


Ersättning lämnas med högst SEK 1 500.

Viktigt att tänka på:

 • Du måste styrka att bagageförsening uppstått samt hur länge bagageförseningen varat genom PIRrapport.
 • Ersättning lämnas endast om du kan styrka dina inköp med kvitto i original.

Exempel på skada

"X blir påkörd av en bil och får flera allvariga frakturer. Sjukhusvistelse under en längre tid och därefter hemtransport med ambulansflyg. Prislapp: 1 200 000 SEK"

Sportaktiviteter

Begräsningar för vissa sportaktiviteter finns. Kontakta oss för detaljerad information

Gouda Alarm

Blir du sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall ber vi dig kontakta Goudas alarmcentral, så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt och på bästa sätt.

Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen

 • Kontakt med sjukhus och behandlande läkare
 • Betalningsgaranti, för att inte behöva ligga ute med pengar (om vårdgivare godkänner)
 • Kommunikation med dig, din familj och ambassader
 • Arrangemang av återtransport till hemlandet. Har du tecknat komplement till hemförsäkring, ska du vid akut sjukdom, skada eller olycksfall under resans dag 1-45 kontakta den alarmcentral som är knuten till ditt hemförsäkringsbolag.

Försäkringskort

När du reser ska det vara lätt att få kontakt med Goudas alarmcentral, i de fall du behöver vår hjälp. Vi kan därför erbjuda dig ett försäkringskort att ta med på resan. Skriv gärna ut kortet och spara det i plånboken. På det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.

Beställ Leva utomlands

Hem » Leva utomlands

Senaste nyheter: Boka din resa utan att binda upp dig