Login

Leva utomlands

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Täcker den olycka på arbetsplats? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan ska du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Work & Travel Insurance täcker mer – till ett lägre pris och utan självrisk.

När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna.

Åker du med något av våra volontärsprogram så är det Leva utomlands försäkringen du ska välja. Genom att teckna försäkringen kan du känna dig trygg när du arbetar med djur i Afrika, befinner dig i storstaden Buenos Aires i Argentina eller jobbar som engelsklärare i Kina. Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver under din utlandsvistelse och har en premie som gör den väldigt prisvärd.


För dig som skall volontärarbeta men inte arbeta med vilda djur betalar endast 745 kr/månad.

OBS! Vid Working Holiday Visa kan man inte teckna Leva Utomlands, utan då måste du ha Jobba & Resa försäkringen.

VEM KAN TECKNA:
  • Folkbokförd i Sverige
  • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa.
  • I åldern 1-65 år
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Försäkringen gäller i vistelselandet samt under resa till och från vistelselandet. Dessutom gäller försäkringen under resor till tredje land under längst 14 dagar
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader. Du kan förlänga din försäkring på plats om du stannar längre än ett år.
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga moment förutom momentet i Rättskydd. Där gäller en självrisk om 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars resskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Leva Utomlands så att den träder i kraft från dag 46. Dock så bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.
FÖRLÄNGNING AV PREMIE: Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Ladda ner och fyll i detta formulär.

BETALING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.
LEVA UTOMLANDS WILDLIFE ( TILLÄGG PÅ "LEVA UTOMLANDS") Vi tillhandahåller den enda försäkringen i Sverige som täcker dig vid arbete med lejon och andra vilda djur. Kom ihåg och teckna din försäkring med oss innan din resa. Pris 1490 kr/månad.


Beställ Leva utomlands


Ersättningsnivåer

Täckning

Maximal ersättningsnivå

A. AKUT LÄKARVÅRD

Nödvändiga och skäliga kostnader.

Akut tandläkarvård

B. HEMTRANSPORT

Nödvändiga och skäliga kostnader.

Resekostnader för att besöka nära anhörig pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.

Anhörigs resa till försäkringstagare pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.

C. Olycksfall

Dödsfall

400 000 kr

25 000 kr

D. ANSVARSSKYDD FÖR PRIVATPERSON

Ansvar vid tjänsteutövning (au-pair eller kibuttz)

10 000 000 kr

1 000 000 kr

E. ÖVERFALL

500 000 kr

F. RÄTTSSKYDD

(ersätter 80% av kostnaden)

250 000 kr

G. Krishjälp

(ersätter 80% av kostnaden)

10 000 kr

H. Tentamensskydd

25 000 kr

I. Återbetalning av utbildningskostnader

50 000 kr

J. Egendom

Personlig lösegendom varav:

- stöldbegärlig egendom

- kontanter

25 000 kr

20 000 kr

2 000 kr

Bagageförsening

mer än 6 tim - 750 kr

mer än 24 tim - 1000 kr

mer än 48 tim - 1500 kr

K. Resstartsskydd

Komma ikapp resan

25 000 kr

Försening av allmänt färdmedel

mer än 4 tim - 500 kr

mer än 24 tim - 1000 kr

Anslutningsskydd inom Norden

1000 kr


Exempel på skada

"X blir påkörd av en bil och får flera allvariga frakturer. Sjukhusvistelse under en längre tid och därefter hemtransport med ambulansflyg. Prislapp: 1 200 000 SEK"


Beställ Leva utomlands

Hem » Leva utomlands

Vårt nästa informationsmöte är i . Gå med, eller se alla kommande informationsmöten här!