Login GoXplore fortsätter 2021!

Leva utomlands

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den ditt volontärarbete? Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan ska du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Work & Travel Insurance täcker mer – till ett lägre pris och utan självrisk.

När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Önskar du exakta detaljer om försäkringen i PDF-format, kontakta oss så skickar vi dessa till dig.

Åker du med något av våra volontärsprogram så är det Leva utomlands försäkringen du ska välja. Genom att teckna försäkringen kan du känna dig trygg när du arbetar i storstaden Quito i Ecuador eller jobbar som lärarassistent i Thailand. Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver under din utlandsvistelse och har en premie som gör den väldigt prisvärd.

För dig som ska volontärarbeta med vilda djur är det Wildlife-försäkringen du ska teckna.
Vid Working Holiday Visa kan man inte teckna Leva Utomlands, utan då måste du ha Jobba & Resa försäkringen.


VEM KAN TECKNA:
  • Folkbokförd i Sverige
  • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa.
  • I åldern 1-65 år
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Försäkringen gäller i det land du tecknar försäkringen för och har som avsikt att vistas i. Dock gäller försäkringen även för resor i utanför ditt valda vistelseland i max 14 dagar inom samma premieområde
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader. Du kan förlänga din försäkring på plats om du stannar längre än ett år.
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga moment förutom momentet i Rättskydd. Där gäller en självrisk om 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars resskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Leva Utomlands så att den träder i kraft från dag 46. Dock så bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.
FÖRLÄNGNING AV PREMIE: Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Klicka här för mer information

BETALING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.
LEVA UTOMLANDS WILDLIFE ( TILLÄGG PÅ "LEVA UTOMLANDS") Vi tillhandahåller den enda försäkringen i Sverige som täcker dig vid arbete med lejon och andra vilda djur. Kom ihåg och teckna din försäkring med oss innan din resa. Pris 1814 kr/månad.


Beställ Leva utomlands


Ersättningsnivåer

Kostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall

Övriga moment

Rättsskydd


Vad får du ersättning för?

Krishjälp

Rätt till ersättning gäller dig som under försäkringsperioden råkar ut för akut psykisk kris i anledning av allvarlig händelse som är omfattad av försäkringen. Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog eller psykoterapeut inom 12 månader från skadetillfället.

Vad får du ersättning för?

Kostnader för kristerapi ersätts med högst SEK 10 000 per skada.

Viktigt att tänka på:

Egendomsskydd

- stöldbegärlig egendom 20 000 sek
- kontanter 2 000 sek
- cykel 8 000 sek
- solglasögon 1 000 sek
- mobiltelefon 2 000 sek
- sportutrustning (skidutrustning) 6 000 sek
- egendom inköpt under resan 10 000 sek
- merkostnader 2 000 sek

Viktigt att tänka på:

Bagageförsening

Du kan få ersättning för bagageförsening på utresa från Norden.


Ersättning lämnas med högst SEK 1 500.

Viktigt att tänka på:

Exempel på skada

"X blir påkörd av en bil och får flera allvariga frakturer. Sjukhusvistelse under en längre tid och därefter hemtransport med ambulansflyg. Prislapp: 1 200 000 SEK"

Sportaktiviteter

Begräsningar för vissa sportaktiviteter finns. Kontakta oss för detaljerad information

Gouda Alarm

Blir du sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall ber vi dig kontakta Goudas alarmcentral, så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt och på bästa sätt.

Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen

Försäkringskort

När du reser ska det vara lätt att få kontakt med Goudas alarmcentral, i de fall du behöver vår hjälp. Vi kan därför erbjuda dig ett försäkringskort att ta med på resan. Skriv gärna ut kortet och spara det i plånboken. På det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.

Beställ Leva utomlands

Hem » Leva utomlands

Senaste nyheter: Boka din resa utan att binda upp dig