Standard reseförsäkring

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

En försäkringslösning som är perfekt för dig som ska ut och resa världen över! Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Vad får du för service om något skulle hända? Sedan ska du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Work & Travel Insurance täcker mer – till ett lägre pris och utan självrisk. Önskar du exakta detaljer om försäkringen i PDF-format, kontakta oss så skickar vi dessa till dig.

Vår Vanliga Reseförsäkring är en försäkringslösning som är speciellt anpassad för dig som vill resa runt i världen och upptäcka nya platser. Oavsett om du deltar i organiserade program, organiserar din resa själv eller om du är på resande fot runt om i världen gäller försäkringen i upp till 12 månader. Genom att välja försäkringen kan du känna dig trygg i ditt resande samt när du arbetar och praktiserar.

VEM KAN TECKNA:
 • Folkbokförd i Sverige
 • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa
 • För alla upp till 69 år (ej fyllda 70 år)
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Hela världen, även USA
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader.
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars resskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Work & Travel Insurance så att den träder i kraft från dag 46. Dock bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.

FÖRLÄNGNING AV PREMIE:

Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr. Därför rekommenderar vi dig att teckna en extra månad än planerat. Dock är det viktigt att du förlänger din försäkring innan den pågående försäkringsperioden tar slut.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Klicka här för mer information

BETALNING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.


Beställ Standard reseförsäkring


Ersättningsnivåer

Kostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall

 • Akut läkar-/sjukhusvård Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Akut tandvård Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Merkostnader för kost och logi Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Resor för vård och behandling Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Sjuk-/hemtransport Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Anhörigs resa till svårt sjuk försäkringstagare Nödvändiga och skäliga kostnader
 • Transport av avliden Nödvändiga och skäliga kostnader

Om du råkar ut för ett olycksfall

 • Medicinsk invaliditet 400 000 sek
 • Dödsfallsbelopp 25 000 sek
 • Hjälpmedel 25 000 sek

Övriga moment

 • Ansvarsskydd 5 000 000 sek
 • Rättsskydd 100 000 sek
 • Överfallsskydd 500 000 sek
 • Krishjälp 10 000 sek
 • Evakuering 50 000 sek

Egendomsskydd – valbart moment

 • Personligt lösöre 25 000 sek (barn SEK 10 000), varav:

- kontanter 2 000 sek
- cykel 2 000 sek
- solglasögon 1 000 sek
- mobiltelefon 1 000 sek
- sportutrustning (skidutrustning) 6 000 sek
- egendom inköpt under resan 3 000 sek
- merkostnader 2 000 sek

 • Resehandlingar 10 000 sek
 • Färdbiljetter 20 000 sek
 • Kompletterande egendomsersättning ----

Egendomsskydd – Valbart moment

Egendomsskyddet innebär att dina saker du har med dig på resan är försäkrade vid stöld, rån och inbrott. Egendomsskyddet kan även gälla för skada på din lösegendom orsakad av plötslig och oförutsedd yttre händelse som till exempel brand, läckage och skada vid överfall.

Vad får du ersättning för?

Du får ersättning vid förlust av personlig lösegendom. Se mer specifik omfattning i Försäkringsomfattningen på sid 2. Ersättning lämnas med högst SEK 25 000

Rättsskydd

Rättsskyddet är ett ekonomiskt skydd som gäller om du hamnar i en rättstvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstol eller motsvarande domstol/instans utomlands.

Vad får du ersättning för?

Rättsskyddet ersätter omkostnader upp till SEK 100 000.

Viktigt att tänka på:

 • Rättsskyddet gäller för dig som privatperson och inte för något som har samband med tjänsteutövning.
 • Vissa tvister, exempelvis brottmål och tvister i samband med äktenskapsskillnad, omfattas inte av Rättsskyddet.
 • Ersättning lämnas inte om du har möjlighet att få kostnader betalda av allmänna medel eller av motparten.
 • Rättsskyddet omfattar inte så kallade småmål.
 • Rättsskyddet omfattar inte tvister som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon.

Krishjälp

Rätt till ersättning gäller dig som under försäkringsperioden råkar ut för akut psykisk kris i anledning av allvarlig händelse som är omfattad av försäkringen. Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog eller psykoterapeut inom 12 månader från skadetillfället.

Vad får du ersättning för?

Kostnader för kristerapi ersätts med högst SEK 10 000 per skada.


Viktigt att tänka på:

 • Innan kristerapi påbörjas ska Gouda eller Gouda Alarm godkänna behandlingen.
 • Är händelsen föranledd av brott ska polisanmälas göras på resmålet. Polisintyg, eller annan liknande handling som Gouda behöver för handläggning av ärendet, ska inlämnas till Gouda.

Personskada vid överfall

Vi kan lämna ersättning för personskada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld.

Vad får du ersättning för?

Du kan få ersättning för bland annat kränkning, sveda och värk. Ersättningen lämnas i enlighet med skadeståndslagen (1972:207) 2 kap. 3 § samt 5 kap. Högsta ersättningsbelopp vid varje skadetillfälle är SEK 500 000.

Viktigt att tänka på:

 • Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Gouda snarast möjligt.
 • En polisanmälan på skadeorten ska göras och polisintyget ska därefter skickas till Gouda.
 • Ersättning lämnas endast om gärningsmannen är okänd och/eller det har konstaterats att denne inte kan betala skadeståndet.
 • Ersättning lämnas inte om du varit påverkad av alkohol eller narkotika, om du inte kan visa att samband saknas mellan påverkan och skadan

Bagageförsening

Du kan få ersättning för bagageförsening både på ut- och hemresan.

Vid utresa:

 • Om ditt bagage försenas mer än 4 timmar lämnas ersättning med högst SEK 300.
 • Om ditt bagage försenas mer än 12 timmar lämnas ytterligare ersättning med högst SEK 500.
 • Om ditt bagage försenas mer än 24 timmar lämnas ytterligare ersättning med högst SEK 500.

Vid hemresa:

 • Om ditt bagage försenas mer än 4 timmar lämnas ersättning med högst SEK 300.
 • Om ditt bagage försenas mer än 12 timmar lämnas ytterligare ersättning med högst SEK 400.

Gouda Alarm

Blir du sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall ber vi dig kontakta Goudas alarmcentral, så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt och på bästa sätt.

Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen

 • Kontakt med sjukhus och behandlande läkare
 • Betalningsgaranti, för att inte behöva ligga ute med pengar (om vårdgivare godkänner)
 • Kommunikation med dig, din familj och ambassader
 • Arrangemang av återtransport till hemlandet. Har du tecknat komplement till hemförsäkring, ska du vid akut sjukdom, skada eller olycksfall under resans dag 1-45 kontakta den alarmcentral som är knuten till ditt hemförsäkringsbolag.

Försäkringskort

När du reser ska det vara lätt att få kontakt med Goudas alarmcentral, i de fall du behöver vår hjälp. Vi kan därför erbjuda dig ett försäkringskort att ta med på resan. Skriv gärna ut kortet och spara det i plånboken. På det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.

Hem » Standard reseförsäkring

Vårt nästa informationsmöte är i . Gå med, eller se alla kommande informationsmöten här!