Login GoXplore fortsätter 2021!

Wildlife

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

När du ska iväg på en volontärresa och jobba med vilda djur i världen, är det väldigt viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. När du deltar på något av våra Wildlife-volontärsprojekt så är detta försäkringen som du ska välja. Önskar du exakta detaljer om försäkringen i PDF-format, kontakta oss så skickar vi dessa till dig.

Försäkringen är ett tillägg på vår Leva Utomlands och täcker utöver den försäkringen även när du arbetar med lejon och andra vilda djur. Vi tillhandahåller en av få försäkringar i Sverige som täcker dig vid arbete med lejon och andra vilda djur. Pris cirka 1874/månad (beroende på hur många dagar). Kom ihåg att teckna din försäkring innan din utresa.


VEM KAN TECKNA:
  • Folkbokförd i Sverige
  • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa.
  • I åldern 1-65 år
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Försäkringen gäller i det land du tecknar försäkringen för och har som avsikt att vistas i. Dock gäller försäkringen även för resor i utanför ditt valda vistelseland i max 14 dagar inom samma premieområde
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader. Du kan förlänga din försäkring på plats om du stannar längre än ett år.
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga moment förutom momentet i Rättskydd. Där gäller en självrisk om 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars reseskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Leva Utomlands så att den träder i kraft från dag 46. Dock så bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.
FÖRLÄNGNING AV PREMIE: Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Klicka här för mer information

BETALING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.
LEVA UTOMLANDS WILDLIFE ( TILLÄGG PÅ "LEVA UTOMLANDS") Vi tillhandahåller den enda försäkringen i Sverige som täcker dig vid arbete med lejon och andra vilda djur. Kom ihåg och teckna din försäkring med oss innan din resa.


Beställ Wildlifeförsäkringen


Ersättningsnivåer

Kostnader i samband med sjukdom och/eller olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall

Övriga moment

Rättsskydd


Vad får du ersättning för?

Krishjälp

Rätt till ersättning gäller dig som under försäkringsperioden råkar ut för akut psykisk kris i anledning av allvarlig händelse som är omfattad av försäkringen. Behandlingen ska utföras av legitimerad psykolog eller psykoterapeut inom 12 månader från skadetillfället.

Vad får du ersättning för?

Kostnader för kristerapi ersätts med högst SEK 10 000 per skada.

Viktigt att tänka på:

Egendomsskydd

- stöldbegärlig egendom 20 000 sek
-kontanter 2 000 sek
- cykel 8 000 sek
- solglasögon 1 000 sek
- mobiltelefon 2 000 sek
- sportutrustning (skidutrustning) 6 000 sek
- egendom inköpt under resan 10 000 sek
- merkostnader 2 000 sek

Viktigt att tänka på:

Bagageförsening

Du kan få ersättning för bagageförsening på utresa från Norden.


Ersättning lämnas med högst SEK 1 500.

Viktigt att tänka på:

Exempel på skada

"X blir påkörd av en bil och får flera allvariga frakturer. Sjukhusvistelse under en längre tid och därefter hemtransport med ambulansflyg. Prislapp: 1 200 000 SEK"

Sportaktiviteter

Begräsningar för vissa sportaktiviteter finns. Kontakta oss för detaljerad information

Gouda Alarm

Blir du sjuk, skadad eller råkar ut för ett olycksfall ber vi dig kontakta Goudas alarmcentral, så att vi kan hjälpa dig så fort som möjligt och på bästa sätt.

Exempel på hjälp du får genom alarmcentralen

Försäkringskort

När du reser ska det vara lätt att få kontakt med Goudas alarmcentral, i de fall du behöver vår hjälp. Vi kan därför erbjuda dig ett försäkringskort att ta med på resan. Skriv gärna ut kortet och spara det i plånboken. På det sättet har du alltid kontaktuppgifterna till alarmcentralen lättillgängliga.


Beställ Wildlifeförsäkringen


Hem » Wildlife

Senaste nyheter: Boka din resa utan att binda upp dig