Login

Wildlife

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

När du ska iväg på en volontärresa och jobba med vilda djur i världen, är det väldigt viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. När du deltar på något av våra Wildlife-volontärsprojekt så är detta försäkringen som du ska välja.

Försäkringen är ett tillägg på vår Leva Utomlands och täcker utöver den försäkringen även när du arbetar med lejon och andra vilda djur. Vi tillhandahåller en av få försäkringar i Sverige som täcker dig vid arbete med lejon och andra vilda djur. Pris 1490kr/månad. Kom ihåg att teckna din försäkring innan din utresa.


VEM KAN TECKNA:
  • Folkbokförd i Sverige
  • Försäkrad i nordisk allmän försäkringskassa.
  • I åldern 1-65 år
GEOGRAFISKT OMRÅDE: Försäkringen gäller i vistelselandet samt under resa till och från vistelselandet. Dessutom gäller försäkringen under resor till tredje land under längst 14 dagar
FÖRSÄKRINGSPERIOD: Upp till 12 månader. Du kan förlänga din försäkring på plats om du stannar längre än ett år.
SJÄLVRISK: 0 kr. Försäkringen gäller utan självrisk för samtliga moment förutom momentet i Rättskydd. Där gäller en självrisk om 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.
HEMFÖRSÄKRING: Om du har 45 dagars resskydd med din hemförsäkring så kan du utnyttja detta och teckna Leva Utomlands så att den träder i kraft från dag 46. Dock så bör du vara medveten om vad som är inkluderat i din hemförsäkring innan du bestämmer dig.
FÖRLÄNGNING AV PREMIE: Om du förlänger din försäkring efter utresan utgår en administrativ avgift på 150kr.

VID ÅTERBETALNING AV PREMIE:

Ladda ner och fyll i detta formulär.

BETALING AV PREMIE:

Tänk på att du kan inte teckna vår försäkring samma dag som din resa påbörjas och att din försäkring börjar inte gälla förrän du har betalt din faktura.


Beställ Wildlifeförsäkringen


Ersättningsnivåer

Täckning

Maximal ersättningsnivå

A. AKUT LÄKARVÅRD

Nödvändiga och skäliga kostnader.

Akut tandläkarvård

B. HEMTRANSPORT

Nödvändiga och skäliga kostnader.

Resekostnader för att besöka nära anhörig pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.

Anhörigs resa till försäkringstagare pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.

C. Olycksfall

Dödsfall

400 000 kr

25 000 kr

D. ANSVARSSKYDD FÖR PRIVATPERSON

Ansvar vid tjänsteutövning (au-pair eller kibuttz)

10 000 000 kr

1 000 000 kr

E. ÖVERFALL

500 000 kr

F. RÄTTSSKYDD

(ersätter 80% av kostnaden)

250 000 kr

G. Krishjälp

(ersätter 80% av kostnaden)

10 000 kr

H. Tentamensskydd

25 000 kr

I. Återbetalning av utbildningskostnader

50 000 kr

J. Egendom

Personlig lösegendom varav:

- stöldbegärlig egendom

- kontanter

25 000 kr

20 000 kr

2 000 kr

Bagageförsening

mer än 6 tim - 750 kr

mer än 24 tim - 1000 kr

mer än 48 tim - 1500 kr

K. Resstartsskydd

Komma ikapp resan

25 000 kr

Försening av allmänt färdmedel

mer än 4 tim - 500 kr

mer än 24 tim - 1000 kr

Anslutningsskydd inom Norden

1000 kr


Exempel på skada

"X blir påkörd av en bil och får flera allvariga frakturer. Sjukhusvistelse under en längre tid och därefter hemtransport med ambulansflyg. Prislapp: 1 200 000 SEK"


Beställ Wildlifeförsäkringen


Hem » Wildlife

Vårt nästa informationsmöte är i . Gå med, eller se alla kommande informationsmöten här!