FAQ reseförsäkring

Beställ jobba & resaförsäkringen
Hur långt innan resan måste jag ha tecknat försäkringen?

Du bör ha tecknat försäkringen minst en vecka innan din avresa från Sverige. Du tecknar försäkringen genom att fylla i bokningsformuläret här.

Om mina planer ändras under resans gång och jag stannar i landet längre, kan jag då förlänga min försäkring?

Ja, det är väldigt viktigt att du kommer ihåg att förlänga din försäkring innan den går ut om du väljer att stanna längre i landet än du tänkt från början.
Skicka ett mail eller ring oss för att göra denna förlängning, observera att vi tar ut en administrativ avgift på 150:-.

Vem kan/ska man ringa om man har frågor om försäkringen?

Vid frågor, funderingar eller om du vill teckna försäkring, vänligen ring oss på 042-179520.

Vilka länder är jag försäkrad i?

Jobba & Resa: Du är försäkrad i alla länder, förutsatt att resan äger rum inom den försäkringsperiod som du anmält till WTI.

Är jag ansvarsförsäkrad som förare avsett motorfordon utomlands med denna försäkring?

Nej, i detta fall måste du ha en separat försäkring, om så behövs. Denna försäkring täcker inga ansvarsrisker i samband med att du kör motorfordon. Den gäller däremot om du är sjuk - och olycksfallsförsäkrad både som förare och passagerare av motorfordon. Om du efter en bilolycka behöver komma till sjukhus får du alltid ersättning för dessa kostnader.

Är jag försäkrad för tidigare kända sjukdomar, som t ex astma eller diabetes?

Ja, men det är bara oförutsedda försämringar som täcks, du måste ha varit symtomfri de senaste 6 mån innan din försäkring började gälla.

Täcker försäkringen vårdkostnader om jag skadar mig utomlands och behöver medicinsk vård efter hemresan?

Ditt försäkringsskydd täcker upp till högkostnadsskyddet när du har kommit hem.

Är jag försäkrad om jag skadar mig i jobbet?

Du är sjukförsäkrad dygnet runt under din utlandsvistelse, även i jobbet eller om du har praktikplats. Din arbetsgivare är också skyldig att försäkra dig mot arbetsolyckor i sin företagsförsäkring. Har du skadat dig i jobbet skall du först lämna in skadeanmälan till den företagsförsäkring som din arbetsgivare har. Dock ingår inte ansvarsskydd.

Är jag försäkrad under sportaktiviteter?

Försäkringen erbjuder omfattande täckning av riskfyllda sporter i hälso-, ansvars- och olycksfallsförsäkringen. Du täcks av sjukförsäkringen under utövande av de flesta sporter. Vänligen notera följande undantag i olycksfallsförsäkringen: olyckor som inträffat när den försäkrade varit förare, medförare eller passagerare i ett motorfordon som deltagit i kappkörning i syfte att snabbt försöka uppnå högsta möjliga hastighet eller vid kampsport. Se gärna separat lista i villkoren.

Måste jag betala läkare -eller sjukhuskostnaderna i förskott om jag råkar ut för en olycka eller blir sjuk?

Om du måste läggas in på sjukhus skall du ta kontakt med Goudas alarmcentral så snart som möjligt på det telefonnummer som anges i ditt försäkringsbrev, så att kostnaderna kan betalas direkt. I USA och Kanada accepterar även vissa läkare att försäkringsgivaren betalar kostnaderna direkt. I dessa fall bör du också ringa försäkringsgivaren före behandlingen för att förvissa dig om att kostnaderna betalas. Skulle det finnas läkare som undantagsvis inte accepterar att försäkringsgivaren betalar kostnaderna direkt, måste du själv först betala läkarräkningen. Sedan ansöker du om återbetalning av kostnaderna på Gouda Online anmäl skada

Vad ska jag göra om jag läggs in på sjukhus?

Om du läggs in på sjukhus är du skyldig att så fort som möjligt ta kontakt med Goudas alarmcentral på telefonnummer +45 33 15 60 60, så att vi kan stämma av alla nödvändiga åtgärder, eventuellt även hemtransport, med den läkare som behandlat dig.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om det rör sig om en mindre skada bör du själv betala räkningen och anmäla skadan till Gouda enligt vad som sägs i försäkringsbrevet. Kom ihåg att spara alla originalräkningar och verifikationer som bevis på den vård du fått. Gouda handlägger skadan omedelbart när din skadeanmälan har inkommit och betalar in de kostnader som enligt försäkringsbrevet är ersättningsgilla på ditt konto. Glöm inte att ta kopior för egen del på alla räkningar som du skickar in. Läs mer här

Kan man teckna försäkringen efter man lämnat Sverige?

En reseförsäkring ska alltid tecknas innan man lämnar Sverige. Befinner man sig oförsäkrad eller på sitt reseskydd som ingår i hemförsäkringen måste Goudas kundcenter kontaktas.

Mail: info@gouda-rf.se eller tel. 08 – 615 28 00, knappval 1. Telefontider vardagar kl.10.00-15.00.

Kundcentret kommer göra en bedömning om vi har möjlighet att erbjuda försäkring eller ej utifrån X antal frågeställningar. Extra avgifter kan förekomma om man inte tecknat försäkring innan avresa från Sverige

Hur gör man vid egendomsskador?

Om du blivit bestulen ansöker du om ersättning på skadeanmälan som du finner här: Anmäl till Gouda


Hem » FAQ reseförsäkring

Senaste nyheter: Olika möjligheter för dig som älskar hästar