1. 2. 3. 4. 5.

Praktik som läkare eller sköterska på Sri Lanka

Om du studerar, eller precis har studerat, medicin eller som sjuksköterska och vill ha relevant arbetslivserfarenhet är detta en unik möjlighet att arbeta på ett av de offentliga sjukhusen i Sri Lanka.

Läs mer

Sri Lanka Medical & Nursing

Sri Lanka är det enda landet i Sydasien som erbjuder gratis hälsovårdstjänster till alla sina invånare, vilket har skapat en offattande offentlig hälsovård. I detta program har deltagarna därför tillgång till ett stort och brett nätverk av yrkespersoner och patinenter och kan kan arbeta inom olika avdelningar och specialenheter. Det finns också behov av bistånd inom den offentliga sektorn, eftersom en stor del av patienterna främst kommer från lägre socioekonomiska klasser. 

Medical & Nursing är avsedd för dig som studerar eller har avslutat utbildning inom antingen medicin eller sjuksköterska och vill ha praktisk erfarenhet. Du måste med andra ord ha bakgrund och/eller erfarenhet från det medicinska området för att kunna delta. Så om du letar efter en praktikplats är detta en perfekt möjlighet att kombinera studier med kulturella upplevelser. Alla deltagare kommer att fp löpande stöd från den medicinska projektledaren hos vår lokala partner på Sri Lanka. Om du överväger att studera medicin och är nyfiken på om det är något för dig, har vi andra program som passar bättre - kontakta oss so hjälper vi dig vidare.

För läkare/läkarstudenter

Du kommer att få möjlighet att pröva dig på en rad olika avdelningar och enheter utifrån dina intressen. I jobbet kommer du att få en bättre förståelse för hur det medicinska systemet i ett utvecklingsland som Sri Lanka fungerar, och lära dig förstahands av lokala läkare. Du kommer att arbeta 4-7 timmar varje dag, måndag till fredag.

Det finns olika specialiserade enheter att välja mellan, men de flesta väljer att arbeta på Karapitiya Hospital, som är det största offentliga sjukhuset i Sri Lankas södra provins. Den har en kapacitet på över 2 000 bäddar och byggs ständigt ut. Den har totalt 54 avdelningar och andra specialiserade enheter. Om du vill lära dig mer om traditionell medicin - Ayurveda - är detta möjligt på Government Ayurveda Institute.

En annan möjlighet är att arbeta med ett av de samhällsprojekt som leds av vår partner i Sri Lanka. Här har du möjlighet att arbeta i skolor, bygdegårdar och andra institutioner en del av tiden, undervisa och berätta för lokalbefolkningen om vikten av god hygien, lära ut första hjälpen etc. Detta blir en mer social upplevelse, och du kommer att arbeta med barn och pensionärer.

Alla ovanstående institutioner ligger inom 20 minuter från vårt volontärhus.

Krav för deltagande (mer information får du efter anmälan)

Dessutom är det viktigt att du har ett öppet sinne, och kan uppskatta de kulturella skillnader de kommer att uppleva i Sri Lanka, där den medicinska standarden kan skilja sig från dem du är van vid hemma. Vår erfarenhet har visat att deltagare som är öppna, flexibla och respekterar den lokala kulturen och människorna får mest glädje och nytta av upplevelsen.

Se läkarnas arbete för mer information om möjliga uppgifter och områden.

För sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter

Du kommer att få möjlighet att pröva dig på en rad olika avdelningar och enheter utifrån dina intressen, behov och tillgänglighet. Här kommer du att få en bättre förståelse för hur det medicinska systemet fungerar i ett utvecklingsland som Sri Lanka, och lära dig förstahands av lokala sjuksköterskor. Du kommer att arbeta 4-7 timmar varje dag, måndag till fredag.

Det finns olika specialiserade enheter att välja mellan, men de flesta väljer att arbeta på Karapitiya Hospital, som är det största offentliga sjukhuset i Sri Lankas södra provins. Den har totalt 54 avdelningar och andra specialiserade enheter.

Sjuksköterskor kan också välja placering på Mahamodara Hospital, ett annat statligt sjukhus i Galle-distriktet som är specialiserat på mödravård, och kan vara rätt för dig om du är särskilt intresserad av att arbeta med förlossningar.

En annan möjlighet är att arbeta med ett av de samhällsprojekt som leds av vår partner i Sri Lanka. Här har du möjlighet att arbeta i skolor, bygdegårdar och andra institutioner en del av tiden, undervisa och berätta för lokalbefolkningen om vikten av god hygien, lära ut första hjälpen etc. Detta blir en mer social upplevelse, och du kommer att arbeta med barn och pensionärer. Alla ovanstående institutioner ligger inom 30 minuter från vårt volontärhus.

Krav för deltagande (mer information får du efter anmälan)

Dessutom är det viktigt att du har ett öppet sinne, och kan uppskatta de kulturella skillnader de kommer att uppleva i Sri Lanka, där den medicinska standarden kan skilja sig från dem du är van vid hemma. Vår erfarenhet har visat att deltagare som är öppna, flexibla och respekterar den lokala kulturen och människorna får mest glädje och nytta av upplevelsen.

Se Sjuksköterskornas arbete för mer information om möjliga arbetsuppgifter och områden.

Några snabba fakta om Sri Lanka Medical & Nursing
Passar för18+
KvalifikationerEnrolled in, or have, a medical or nursing degree
Längd1 week and up (min 4 recommended)
AnkomstplatsColombo Bandaranaike International Airport
JobbgarantiYes
Betalt arbeteNo
Antal deltagareMax 15 medical/20 nurses
Borde beställas3 months in advance
Start datumYear round, with arrival on Saturdays recommended
VolontärarbetePraktikSjukvård
Jag vill boka! Jag har några frågor
Det var en riktig lyx att bli körd och hämtad till och från projektet. Allt var välorganiserat och följt upp. Bra bra människor som jobbade där. Det var bra att jag blev rekommenderad ett pensionat, så jag rekommenderar det verkligen till alla vuxna. Jag stannade precis vid stranden, helt underbart ställe!

Lene Sri Lanka Medical & NursingÖversatt

Program

Några av de olika avdelningarna, enheterna och institutionerna du kommer att kunna arbeta på inkluderar:

1. Generella medicinska enheter - Allmänmedicinska enheter - typiska arbetsuppgifter är sängkantsundervisning för hantering av patienter, avdelningsrundor med den konsulterande läkaren och sjukvårdspersonalen, att gå på föreläsningar med lokala läkarstudenter m.m.

2. Allmänkirurgiska enheter - i arbetsuppgifterna ingår att delta i avdelningsrundorna med den konsulterande läkaren och den medicinska personalen, hjälpa till med behandling av sår, kontrollera patienternas vitala tecken och observera operationer som Kolecystektomi, Appendektomi, Bråckreparation, Thyroidektomi, etc.

3. Nevrokirurgisk enhet - Neurokirurgisk enhet - i uppgifterna ingår att studera patienternas sjukdomshistoria med stöd av sjukvårds-/vårdpersonal, delta i avdelningsrundor, observera neurokirurgi med konsulterande läkare/kirurg m.m.

4. Hjärtkirurgisk enhet - i arbetsuppgifterna ingår att gå på avdelningsrundor med den konsulterande läkaren och sjukvårdspersonalen, gå på föreläsningar, kontrollera patienternas vitala funktioner, observera hjärt- och lungkirurgi m.m.

5. Emergency Treatment Center (ETC) - arbetsuppgifterna inkluderar demonstration vid sängkanten för hantering av patienter, avdelningsklass med avdelningsrundor, kontroll av patienters vitala tecken (om personalen tillåter), observera operationer på akuten under direkt övervakning av kirurgen.

6. Generelle pediatriske avdelningar - Allmänna pediatriska avdelningar - typiska arbetsuppgifter är att studera patienters sjukdomshistoria med stöd från medicinsk/vårdpersonal, gå på avdelningsrundor, umgås med barn (med föräldrarnas medgivande) mm.

7.Pediatrisk kardiologisk enhet - typiska aktiviteter inkluderar att besöka det pediatriska hjärtkateterlabbet för att diagnostisera hjärtdefekter, deras svårighetsgrad, observera pediatriska hjärtoperationer och delta i kliniska sessioner med konsulterande läkare.

8.Kärlkirurgi - endast tillgänglig för avancerade läkarstudenter (3:e år och uppåt). Möjlighet att observera och assistera vid operationer och behandlingar.

9. Psykiatriavdelning - endast tillgänglig för avancerade läkarstudenter (år 3 och uppåt). Assistera lokala team som är specialiserade på behandling av psykiska störningar.

10.Reumatologisk avdelning - endast tillgänglig för avancerade läkarstudenter (3:e år och uppåt). Bistå vid behandling och vård av patienter med sjukdomar i rörelseapparaten, olika skelett-, led- och bindvävssjukdomar.

11. Observasjon av specialoperationer - Observation av specialinsatser - beroende på tillgänglighet kommer deltagarna att ges tillgång att observera insatser på roterande basis. Operationer inkluderar kärlkirurgi, plastikkirurgi, urologirelaterade operationer, neurokirurgi, trauma, onkologiska operationer etc.

12.Sjukgymnast & Rehabiliteringsenhet - i arbetsuppgifterna ingår att hjälpa patienterna att genomföra sina dagliga sjukgymnastik- och arbetsterapi övningar, genomföra gruppaktiviteter för att stödja patientens psykiska välbefinnande och andra liknande aktiviteter. Här kommer deltagarna att ha ett nära samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter med jämna mellanrum.

13.Samhällsprojekt - detta innebär att arbeta i lokala skolor, byar och samhällsgrupper för att skapa medvetenhet och erbjuda utbildning inom områden som första hjälpen (presentationer med praktiska sessioner), grundläggande hygienpraxis, deltagande i medicinska kampanjer under ledning av läkare, delta i aktiv undervisning/praktik med särskilda behov/barn med olika funktionsförmåga, samt socialt umgänge med äldre på äldreboende.

14.Ayurvedisk medicin - en speciell introduktions session om den traditionella österländska medicinska praktiken av Ayurveda, som bygger på ett naturligt och holistiskt förhållningssätt till fysisk och mental hälsa. Ayurvedisk medicin är ett av världens äldsta medicinska system och är fortfarande ett av Sri Lankas mest populära och respekterade traditionella hälsosystem.

Deltagare tilldelas vanligtvis någon av enheterna/avdelningarna (#1-12 ovan) på huvudsjukhuset, minst 1 vecka åt gången. För samhällsprojekt och ayurvedisk medicin (#13-14 ovan) är placeringen vanligtvis 1-3 dagar vardera (inte hela veckan). Arbetsuppgifterna varierar ofta beroende på erfarenhetsnivån hos deltagaren.

Mycket av erfarenheten av att arbeta på sjukhusen kommer att vara observationsbaserad, även om vissa enheter är kända för att erbjuda mer praktiskt arbete än andra. Hur mycket deltagarna engagerar sig i de olika uppgifterna beror på flera faktorer, inte minst bakgrunden/kompetensen hos deltagaren, den relation han/hon kan bygga med den lokala sjukhuspersonalen och hur varje enskild avdelning på sjukhuset fungerar.


Några av de olika uppgifter och enheter du kommer att kunna arbeta med inkluderar:

 1. Graviditetsvård - möjlighet att arbeta på alla 3 avdelningar som ingår i förlossningsvården (tillgång till förlossningsavdelningarna är endast tillgänglig för kvinnliga sjuksköterskor (sjukhusets regler)):
  • Antenatal och postnatal enhet: typiska aktiviteter inkluderar registrering och övervakning av CTG, kontroll av vitala funktioner, rutinmässig övervakning av fostrets rörelser och tillväxt, utföra urinavdelningstest, etc.
  • Förlossningsrum: typiska arbetsuppgifter inkluderar att assistera naturliga födslar, episiotomi och episiotomisuturering, nyföddvård, etc.
  • Obstetrik Teater: assistera med och observera förlossningar via kejsarsnitt
 2. Emergency Treatment Center (ETC) - I arbetsuppgifterna ingår sängkantsundervisning för hantering av patienter, avdelningsklass med avdelningsrundor, kontroll av vitala patienter (om personalen tillåter), observera operationer på akuten under direkt överinseende av kirurgen.
 3. Sjukgymnast & Rehabiliteringsenhet - i uppgifterna ingår att assistera patienterna med att genomföra deras dagliga sjukgymnastik- och arbetsterapi övningar, genomföra gruppaktiviteter för att stödja patientens psykiska välbefinnande och andra liknande aktiviteter. Här kommer deltagarna att ha ett nära samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter med jämna mellanrum.
 4. Allmän pediatrisk enhet - typiska arbetsuppgifter inkluderar att studera patienters sjukdomshistoria med hjälp av medicinsk/vårdpersonal, gå på avdelningsrundor, umgås med barn (med föräldrarnas samtycke) etc.
 5. Generelle medisinske enheter - Allmänmedicinska enheter - typiska arbetsuppgifter är sängkantsundervisning i patienthantering, avdelningsrundor med den konsulterande läkaren och den medicinska personalen, att gå på föreläsningar med de lokala läkarstudenterna m.m.
 6. Allmänkirurgiska enheter - i arbetsuppgifterna ingår att gå på avdelningsrundorna med den konsulterande läkaren och den medicinska personalen, hjälpa till med behandling av sår, kontrollera patienters vitala tecken och observera operationer som kolecystektomi, blindtarmsoperation, bråckreparation, tyreoidektomi mm.
 7. Samhällsprojekt - detta innebär att arbeta i lokala skolor, byar och samhällsgrupper för att skapa medvetenhet och erbjuda utbildning inom områden som första hjälpen (presentationer med praktiska sessioner), grundläggande hygienpraxis, deltagande i medicinska kampanjer under ledning av läkare, aktivt deltagande i undervisning/praktik med särskilda behov/barn med olika funktionsförmåga, samt socialt umgänge med äldre på äldreboendet.
 8. Ayurvedisk medisin - en speciell introduktionssession om den traditionella österländska medicinska praktiken av Ayurveda, som är baserad på ett naturligt och holistiskt förhållningssätt till fysisk och mental hälsa. Ayurvedisk medicin är ett av världens äldsta medicinska system och är fortfarande ett av Sri Lankas mest populära och respekterade traditionella hälsosystem.

Deltagare tilldelas vanligtvis någon av enheterna/avdelningarna (#1-12 ovan) på huvudsjukhuset, minst 1 vecka åt gången. För samhällsprojekt och ayurvedisk medicin (#13-14 ovan) är placeringen vanligtvis 1-3 dagar vardera (inte hela veckan). Arbetsuppgifterna varierar ofta beroende på erfarenhetsnivån hos deltagaren.

Mycket av erfarenheten av att arbeta på sjukhusen kommer att vara observationsbaserad, även om vissa enheter är kända för att erbjuda mer praktiskt arbete än andra. Hur mycket deltagarna engagerar sig i de olika uppgifterna beror på flera faktorer, inte minst bakgrunden/kompetensen hos deltagaren, den relation han/hon kan bygga med den lokala sjukhuspersonalen och hur varje enskild avdelning på sjukhuset fungerar.

Själva uppgifterna varierar ofta beroende på deltagarens erfarenhet och kunskapsnivå. Mycket av erfarenheten av att arbeta på sjukhusen kommer att vara observationsbaserad, även om de med mest erfarenhet ofta kommer att ha möjlighet till en mer praktisk erfarenhet där de får arbeta direkt med patienterna, men detta är helt upp till bedömningen. av sjukhuspersonalen och beror på deltagaren. Det rekommenderas att deltagarna tillbringar tid på de avdelningar och enheter de är särskilt intresserade av för att utveckla en starkare relation med de lokala sjuksköterskorna, och bygga förtroende för att kunna utföra mer praktiskt arbete.

Skicka denna sidan till mig som PDF

Boende

Medan du är på programmet kommer du att bo i ett fantastiskt volontärhus som är lummigt beläget på en liten kulle med utsikt över Unawatuna Beach och Indiska oceanen. Huset är byggt i kolonialstil, har 4 våningar och totalt 11 rum, alla med eget badrum och balkong. Det är en kort bilresa till det mesta, med välkända turistattraktioner som Galle Dutch Fort, Galle Navy, Wijaya Beach och tidigare nämnda Unawatuna inom 5 km avstånd.

Huset har bland annat en utomhuspool, en trädgård med en lounge där det hålls yogaklasser varje vecka, en grönsaksträdgård, 3 allrum och en stor matplats. Varmvatten och höghastighets-WiFi ingår.

Alla 11 rum har badrum/WC som delas med personen du bor i rummet med. Du sover i en våningssäng. Det finns skåp för frivilliga att förvara saker på egen risk. Sängkläder, täcke och kudde ingår. Det finns fläktar i alla rum, som är väl ventilerade. Mot ett mindre tillägg kan du få rum med luftkonditionering i mån av tillgång - detta måste bokas i förväg. Själva huset har plats för drygt 40 personer åt gången. Hör av dig om du vill ha ett eget rum, så kan vi kolla möjligheten under den period du planerar att resa.

Det finns snabb WiFi i huset och varje deltagare får 10GB per månad inkluderat. Vill du ta med eget myggnät måste detta passa våningssängen.

Kontoret för vår partner i Sri Lanka ligger på första våningen och detta är också basen i det lokala teamet som består av en programledare, verksamhetsledare, olika projektkoordinatorer och en kock som lagar de 3 måltiderna du frivilligt varje dag. Måltiderna tillagas med färska, lokala råvaror, baserat på säsong. Frukosten är vanligtvis pannkakor eller ägg, eller ibland traditionellt ris med mjölk och frukt. Lunch och middag är traditionell lankesisk curry med ris eller bröd. Måltiderna serveras med sallad och frukt för att säkerställa att du får en hälsosam måltid!

Galle är en av Sri Lankas mest förtrollande destinationer, hem till det berömda holländska fortet från 1600-talet som rymmer mycket vacker kolonial arkitektur, samt en samling udda butiker och restauranger. Galle är ett stort område som omfattar inte bara det berömda fortet, utan även stränder i världsklass för både bad och surfing – som Mirissa, Wijaya, Ahangama och Weligama.

Fantastiskt arrangemang! Mycket spännande på sjukhuset och trevliga kontakter i huset som skräddarsyr upplägg efter önskemål. Jag är intresserad av kirurgi och kunde observera olika typer av kirurgi varje dag efter önskemål.

Malin Sri Lanka Medical & NursingÖversatt

Varför Sri Lanka Medical & Nursing med GoXplore?

 • Ett bra sätt att få ovärderlig praktisk erfarenhet
 • Tillgänglig för dig som studerar eller praktiserar antingen medicin eller sjuksköterska
 • Ett stort offentligt hälsosystem då Sri Lanka är det enda landet i Sydasien med gratis sjukvård
 • Få en bred rotationsexponering över olika avdelningar, enheter och institutioner
 • Allt ordnat innan du går hemifrån
 • Finns året runt
 • Sociala aktiviteter med andra praktikanter och volontärer
 • Bor tillsammans med volontärer och praktikanter nära Unawatuna-stranden
 • Möjlighet att placeras på sjukhus som utövar Ayurveda

Visa

Från den 1 januari 2012 införde de lankesiska myndigheterna ett elektroniskt system där du ansöker om ETA - Electronic Travel Authorization innan du reser till Sri Lanka: www.eta.gov.lk

Visumet är giltigt i antingen 30 eller 180 dagar och kostar 50 USD, vilket inte är återbetalningsbart. Du kan också välja att ansöka om visum vid ankomst, men det är något dyrare och 180-dagarsversionen är inte möjlig, så de flesta väljer att ansöka online i förväg.

Du får mer information om visum till Sri Lanka efter att du har registrerat dig och platsen är bekräftad.

Jag vill boka! Jag har några frågor

Resor

Programmet startar på lördagar, året runt. Du hämtas på flygplatsen av en representant från vår samarbetspartner i Sri Lanka, och körs till huset du kommer att bo i. Innan du börjar kommer du och programsamordnaren att ge en detaljerad introduktion och kulturutbildning, samt en rundtur i närområdet.

När du väl börjat jobba med projektet har du helgerna lediga och kan sedan resa och upptäcka Sri Lanka. Det är också många som väljer att resa med några av de andra volontärerna i slutet av sin vistelse.

Avresa sker även på lördagar, om du inte vill vara i Sri Lanka längre på egen hand

7-dagars rundtur i Sri Lanka

Om du vill utforska så mycket av Sri Lanka som möjligt på kort tid kan vi rekommendera att avsluta ditt äventyr i Sri Lanka med en fantastisk rundtur runt ön. Det 7 dagar långa äventyret inkluderar många av öns höjdpunkter, såsom en safari i Yala, Ella, Nine Arches Bridge, Little Adam's Peak, Ravana, tåg till och från Ella till Nanu Oya, Kandy, Sigirya, Dambulla och Negombo. Rundturen börjar i Galle och avslutas inte förrän du är tillbaka på flygplatsen i Colombo, så vi rekommenderar att dessa är den sista resan på ditt äventyr.

Priser

Uppstartsdatum: 2024 Pris
2 veckor 15300
3 veckor 18000
4 veckor 20650
5 veckor 23350
6 veckor 26050
7 veckor 28800
8 veckor 30700
9 veckor 34150
11 veckor 39550

Observera att priset kan ändras och att det bestäms efter avresedatum och inte bokningsdatum. Vi rekommenderar att du väntar med att boka din flygbiljett tills du har bekräftat din plats på projektet. Kontakta oss för priser utöver detta antal veckor.

Vad ingår i priset?

Transport

Deltagarna köper sina egna flygbiljetter och ser till att flyga till närmaste flygplats som projektet angett. Du kommer att hämtas och transporteras tillbaka till flygplatsen. Om du vill tillbringa några dagar i Sri Lanka före eller efter projektets start, kommer detta att vara på din egen bekostnad.

Om du inte lyckas komma fram mellan 18.00 och 18.30 på lördag, tillkommer ytterligare kostnader för privat transport. Detsamma gäller om du reser hem utanför tidsperioden mellan 21.00 och 21.30 på lördag. Du får mer information om detta när din plats i projektet är bekräftad.

FLYGRESAN

Ankomstort i Sri Lanka : Colombo

En del av din resa innefattar även flygresor.
Som deltagare köper du en egen flygbiljett för att ankomma till din destination.
Vi screenar noggrant din flygbokning tillsammans med dig så att du har rätt villkor i den flygbiljett du väljer att boka.

Boka inga flygbiljetter klart innan vi bekräftat din plats på projektet samt att vi tittat på reglerna till flyget tillsammans med dig så att du har rätt förutsättningar för din flygresa.

Du får mera information av oss när du bokat ditt volontärprojekt.

Jag vill boka! Jag har några frågor
Det var en riktig lyx att bli körd och hämtad till och från projektet. Allt var välorganiserat och följt upp. Bra bra människor som jobbade där. Det var bra att jag blev rekommenderad ett pensionat, så jag rekommenderar det verkligen till alla vuxna. Jag stannade precis vid stranden, helt underbart ställe!

Lene Sri Lanka Medical & NursingÖversatt

Aktiviteter i Sri Lanka

FAQ

Hur kommunicerar jag med dem som är hemma när jag är på Sri Lanka?

Det är dyrt att ringa från och till Sri Lanka med ett svenskt abonnemang. Ett alternativ är att köpa ett lokalt SIM-kort, även om det bara är för dataanvändning. Du kan sedan ringa/sända via Messenger, Whatsapp, Facetime och Skype så länge du har data. Det finns WiFi i volontärhuset, så det borde inte vara några problem där. Om du vill skicka brev kan du köpa frimärken på ett lokalt postkontor. Kom ihåg att postsystemet i Sri Lanka är långsammare än här hemma. Brev kommer, men det kan ta flera veckor.

Vilken typ av vacciner ska jag ta innan jag reser?

Vi rekommenderar att du tar ett vaccin mot hepatit A, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, tyfoidfeber, japansk hjärninflammation, tuberkulos och eventuellt rabies och gula febern (om du reser från ett land med risk för gula febern måste du ha fått vaccinet mot gula febern för att komma in på Sri Lanka). Det finns risk för gula febern och malaria i vissa delar av landet. Vi rekommenderar att du kontaktar Resekliniken i Oslo eller annan vaccinationsklinik för professionell vägledning. Det är smart att planera hemresan innan du bokar en tid hos läkaren. På så sätt vet du vilka länder du kommer att besöka på vägen hem under vilka årstider.

Måste jag ha reseförsäkring?

Ja! Reseförsäkring är obligatorisk. GoXplore har en skräddarsydd reseförsäkring som täcker arbete i volontärprojekt.

Hur mycket fickpengar behöver jag ha med mig?

Hur mycket du måste ha med dig beror på hur hög din personliga konsumtion är, och om du tänker resa lite på helgerna. Om du ska resa efter att du avslutat arbetet bör du ta med mer pengar för att täcka detta. Vi rekommenderar att du ställer upp en separat budget för vardagliga kostnader och en för resor på helger. Kom ihåg att kost och logi redan är täckt, så du behöver inte mycket. Vi rekommenderar att ha mellan 1 000 och 1 500 NOK per vecka för vardagliga saker som snacks, vatten och transporter.

Umgås man mycket med de andra volontärerna?

Detta är oftast upp till dig som volontär. De flesta reser lite tillsammans på helgerna, eller så går de ut och äter, går på marknader eller andra aktiviteter.


Skicka denna sidan till mig som PDF Jag vill boka! Jag har några frågor

Besökta program

← Se alla program du har besökt

→ Stäng lista med program

Ja, skicka mig mer information om dessa program!

→ Stäng lista med program

Hem » Land » Sri Lanka » Sri Lanka Medical & Nursing

Vårt nästa informationsmöte är i . Gå med, eller se alla kommande informationsmöten här!