1. Frivillig arbeid med barn i Zambia 2. Zambia klasse 3. Ecobricks 3. Girl empowerment i Zambia 5. Lærer Zambia 6.

Volontärarbete i Livingstone, Zambia

Som volontär i Zambia behöver du ha ett stort hjärta, en hjälpande hand och ett öppet sinne. Här är barnen fantastiska och kulturen underbar. Hjälp barnen i deras skolarbete och låt kreativiteten flöda. Försök vara lite av tryggheten dem behöver.

Läs mer

Community Service

Kan du tänka dig att spendera några månader som volontär undervisa engelska för barn i Zambia, arbeta på en klinik, miljöskydd eller kanske idrottsaktiviteter med ungdomar?


GoXplore ger dig möjligheten att hjälpa lokalsamhället i Livingstone och göra skillnad genom ditt volontärarbete.

Vi har både lärorika och fantastiska uppdrag och du kommer att lära dig mycket om dig själv på vägen. Förutom att delta i spännande och utmanande projekt kommer du också att lära känna den zambiska kulturen. Livingstone ligger bara 10 kilometer från de fantastiska Victoriafallen, känt som ett av världens "sju underverk", och anses vara hjärtat av Zambias turism.

Våra 5 huvudprojekt inkluderar utbildning och skola, kliniskt arbete, idrott, flickors rättigheter och miljöskydd. Under dagen arbetar volontärer med huvudprojektet de har valt och på eftermiddagen placeras de på olika samhällsprojekt som de roterar mellan varje dag. På så sätt får du prova på mycket olika saker och få en bra variation i arbetsuppgifterna. Grupperna på eftermiddagen är oftast större då volontärer som valt olika projekt samarbetar på tvären. Ett väldigt trevligt sätt att lära känna alla volontärer!

Allmän information om projekten:

De flesta deltagarna lägger fyra veckor på projektet, men kortare varaktigheter är möjliga. Projekten i Zambia startar varje måndag och det är viktigt att komma fram den måndagen. Zambia har mycket att erbjuda, och vi rekommenderar definitivt att du tar dig tid att uppleva detta vackra land. Här får du inte bara möjlighet att besöka Victoriafallen, se vacker natur och uppleva ett rikt djurliv, utan du kommer också att lära känna deras fantastiska kultur och traditioner. Det rekommenderas att ta en båttur uppför Zambezifloden där du kan uppleva en vacker solnedgång, se fantastiska djur och natur eller ta en weekendresa till Botswana eller Zimbabwe.

Vem kan delta?

Du måste vara över 18 år, vara vid god hälsa och vara motiverad att anstränga dig. De flesta deltagarna i programmet är mellan 18 och 35 år, men det finns ingen övre åldersgräns för projektet. Det viktigaste är att du vill ge en hjälpande hand, är engagerad och flexibel. Goda kunskaper i engelska är meriterande. Det är också meriterande om du inte är rädd för att vidta åtgärder, då det kan bli fysiskt arbete på projekten, samt att du tycker om att arbeta med människor.

En av våra norska volontärer gjorde den här videon medan hon var i Zambia. Rekommenderad!


Några snabba fakta om Community Service
Passar förFrån 18 år
KvalifikationerViljan att arbeta med människor
LängdFrån 2 veckor
AnkomstplatsLivingstone
Betalt arbeteNej
Borde beställasMinst 1 månad innan avresa
VolontärarbeteUndervisningVolontärarbete med barnSjukvårdSport
Jag vill boka! Jag har några frågor
Jag har haft en upplevelserik och härlig vistelse. Jag hade kunnat stanna där längre och det rekommenderas att få en bra förståelse för vad som görs. Och det behövs pengarna som kommer in och hjälpen som ges in de olika projekten. Jag har sett mycket, lärt mig mycket, upplevt mycket. Lärt känna nya människor och var tvungen att utmana mig själv och göra saker jag inte kan. Människorna som jobbar med detta och engagerar oss är fantastiska människor och smarta Det här har varit en resa som jag kommer att bära med mig resten av mitt liv.Jag vill göra det här igen.

Ida Community ServiceÖversatt

Projekt

I Livingstone har vi lite olika projekt :

Tidigare erfarenhet är inte nödvändig för att arbeta med projekten. Det viktigaste är att du vill hjälpa till, är engagerad, har förmåga att ta initiativ och är glad och positiv. Det är också en fördel att ha goda engelska kunskaper. Du väljer ett huvudprojekt att arbeta med på förmiddagen och sedan roteras du på olika projekt på eftermiddagen efter behov.

Arbetstiden är vanligtvis från ca. 7:30 till 17:00, måndag till fredag. Det är lunchrast under dagen. På helgen är du fri att göra vad du vill. Här är ett exempel på hur en vecka kan se ut, men detta kan justeras utifrån tid på året och projektens behov.

Teaching & Community

Detta projekt har sitt huvudfokus på att hjälpa till inom skola och utbildning. Volontärer som har detta som sitt huvudprojekt ägnar sin tid åt att ge sin hjälp inom utbildningsinstitutioner i Livingstone. Du arbetar som assistent och hjälper till i undervisningen. Det handlar om att ge extra "en-mot-en" uppmärksamhet åt barnen i klassen som behöver lite extra hjälp med sitt arbete. Samt ge en del undervisning i engelska, matematik och annat. Medan läraren står framför klassen och leder lektionerna är det mycket värdefullt att ha en assistent som kan åka runt och hjälpa det enskilda barnet med sina uppgifter.

Skolorna vill kunna hjälpa fler, men utan finansiering kan de inte ha extra personal. En lärarassistent kan ge individuell uppmärksamhet där det behövs. Det finns också många områden i samhället där det behövs frivilligt stöd och du kommer att vara involverad i en mängd olika aktiviteter i samhället. Volontärerna hjälper till att göra en positiv inverkan på livet för underprivilegierade barn.

Medical / Healthcare & Community

Detta projekt ger dig möjligheten att hjälpa till med hälsan i det lokala samhället i Livingstone. Du kommer att få möjlighet att delta i ett medicinskt projekt, där du bland annat kommer att göra hembesök, då många inte har möjlighet att komma till klinikerna. Du kommer att resa och informera om hiv och lära människor om denna sjukdom samt andra sjukdomar som diabetes, tuberkulos etc. Du kommer att hjälpa till på lokala kliniker och sjukhus där det finns behov, samt hjälpa till att ta hand om svårt sjuka människor i sina hem. Detta projekt inkluderar också inslag av äldreomsorg och stöd, HIV-utbildning och utbildning för att hjälpa lokalbefolkningen att stödja de sjuka i deras samhällen.

Klinikerna erbjuder flera olika avdelningar som man kan vara involverad i, bland annat;

Volontärer bistår och stöttar utbildad personal på en nivå som passar deras erfarenhet, så att fler människor kan ses snabbare och de behövande får uppmärksamhet, stöd och en hjälpande hand i ett system som kämpar för att hantera stigande hiv-tal, begränsad utbildning och brist på resurser .

Hälsoutbildningar, bli en del av helheten och bidra till hälsosamtal på lokala skolor, träningscenter och stödgrupper genom att diskutera relevanta hälsofrågor. Att informera om kvinnosjukvård och mödravård, ge kunskap om hur man kan förebygga att drabbas av vissa sjukdomar, samt hur det är att leva med de eventuella sjukdomar som man redan har drabbats av, som tillexempel;

Denna form av utbildning är avgörande eftersom den ger människorna relevant fakta och kunskap inom området, vilket i sin tur leder till att fler har chansen att leva mer hälsosamt.

Play

Sports & Community

Här ligger huvudfokus på att lära sig viktiga värderingar genom sport och aktiviteter. Idrott kan vara ett viktigt och effektivt verktyg för att undervisa om olika ämnen som hiv, kost, hygien och en hälsosam livsstil. Sport kan också bidra till att utveckla en rad färdigheter hos barn, inklusive att lära sig om själva sporten, dynamiken i att arbeta som ett lag och engagemang. Idrott är mycket eftersatt på grund av brist på utbildade lärare, och det har inte heller funnits något särskilt fokus på att inkludera fysisk aktivitet i skolan. Volontärer kommer inte bara att bidra till att organisera och driva idrottsaktiviteter, utan kan också ha möjlighet att hjälpa till att träna det lokala fotbollslaget samt hjälpa till med dagliga uppgifter och lagövningar. Volontärer i detta projekt fokuserar främst på att hjälpa barn/ungdomar med träning och teambuilding i Livingstone, underhåll av utrustning, assistera lärarna och hjälpa till att fokusera på hur viktigt det är att ha fysisk aktivitet i skolan, och även hjälpa till där detta redan är del av skolan.

Girl Empowerment

Flickor är en kraftfull resurs i Afrika. Att investera i tonårsflickor kommer inte bara att hjälpa dem att förverkliga sina mänskliga rättigheter, utan är också avgörande för att minska fattigdomen och förbättra hälsan och framtiden för ekonomisk tillväxt.

Efter 10 år av samhällsutvecklingsprojekt i Afrika har vår partner sett hundratals flickor förlora sin grundläggande utbildning eller tvingas in i ett tidigt graviditetsäktenskap, bara på grund av sitt kön. Initiativet "Girl Impact" kommer att ge unga flickor möjligheter att nätverka inom sina samhällen så att de kan göra välgrundade val när de växer upp.

Tonåren är en kritisk period när en flickas potential och möjligheter för framtiden formas genom skolgång, lärande och socialt stöd. Alternativt kan denna potential förstöras helt på grund av de skador som orsakas av barnäktenskap, tidig graviditet och hiv. Att ge ungdomars flickor rättigheter inom hälsa, utbildning och skydd mot våld och övergrepp säkerställer att flickor kan nå sin potential och bli starka kvinnor som kan stödja deras familjer, samhällen och landet.

Detta projekt låter dig ge värdefull hjälp till flickor som lever med dessa problem varje dag, utbilda pojkar/män och deras samhällen om problemen och de möjligheter som flickor har.

Utbildning: Ge fler flickor tillgång till utbildning, så att de går i skolan längre och har bättre chanser att kunna försörja sig själva.
Hälsa: Utbilda flickor och pojkar i relevanta hälsorisker och hjälpa till att förebygga och stödja dem som lever med hälsoproblem.
Tidig graviditet: Utbilda flickor och pojkar att undvika graviditet och stödja flickor under graviditet och moderskap.
Säkerhet: Ändra attityder till våld och stötta flickor som har blivit utsatta för det.
Självförtroende: Bygg upp flickors självkänsla och självförtroende, så att de kan ta mer ansvar för sin framtid.

Involvera pojkarna – En av de viktigaste fokuspunkterna i detta projekt är att involvera och utbilda pojkar och unga män. De är en integrerad del av att forma samhällets uppfattningar och attityder gentemot kvinnor, så de kommer att delta i några workshops och diskussioner som hålls i projektet.

På eftermiddagarna:
Det finns flera olika aktiviteter man kan deltaga i, bland annat:

After school club: Många barn som lever i dessa samhällen tvingas växa upp alldeles för snabbt. De förväntas att ta hand om hushållssysslorna i sina hem och ibland blir de äldre barnen skyldiga att ta hand om sina yngre syskon. Därför har man arbetat fram ett sätt för volontärerna att bara umgås och vara där för barnen. På utvalda platser såsom skola/förskola hålls strukturerad och organiserad tid för barnen. Här får de ta del av fotboll, hopprep, målarböcker & kritor, och volontärerna får tillbringa eftermiddagen med att interagera och ha roligt med barnen. Den här tiden är mycket viktigt för barnen, här får barnen bara vara barn.

Reading club: Här får volontärerna hjälpa till med att stödja utvecklingen av läskunnighet och läsförståelse bland Livingstones ungdomar. Du ger eleverna det extra stöd som dem behöver, bland annat genom att lära dem alfabetet, fonetik, stavning, uttal och allmän läsning och läsförståelse.

Art Club: Under eftermiddagens session har du chansen att vårda elevernas kreativitet! Här får man genom egna initiativ planera konstföreningar med hjälp av föreslagna teman och kreativa idéer.Några bra lektionsplaner inkluderar antidrog-kampanjer, jul & påsk hantverk, masker och fingerfärg – kul för alla inblandade!

Waste Reduction & Ecobricks

Volontärer arbetar nära det lokala samhället för att hitta hållbara och praktiska lösningar för plastavfall. Här kommer du bland annat att tillverka och bygga med EcoBricks, arbeta med upcycling, delta i saneringsarbete och bidra till workshops för att öka medvetenheten om miljöskydd och problemen med plastavfall. Projektet har fyra fokusområden:

1. Hållbart byggande med EcoBricks
Lär dig hur du gör och använder EcoBricks (en plastflaska fylld med plastavfall som används som tegelstenar) i hållbara byggprojekt. Ett relativt nytt koncept som gör insamlat plastavfall till något användbart som kan användas för att bygga murar och byggnader. Volontärer har använt EcoBricks för att bygga en kompostbehållare, hönshus och grisskjul, en toalettbyggnad och bänkar för skolor. Ett utbytesprogram bedrivs också med skolelever för att uppmuntra dem att delta. Eleverna kan byta ut EcoBricks de har gjort mot pappersvaror, leksaker och fotbollssatser. Väldigt coolt!

2. Workshops kring miljöskydd
Volontärer håller workshops för skolor, samhällsgrupper, kvinnoföreningar och lokala företag om vikten av avfallshantering och varför miljöskydd är viktigt. Att öka medvetenheten är viktigt för att starta resan med att minimera avfall.

3. Samhällsprojekt
Att skapa praktiska sätt att återanvända och återvinna avfall är ett hållbart sätt att hjälpa lokalbefolkningen att få inkomst samtidigt som de städar upp samhället. Du kommer att träffa några av de människor som förvandlar avfall till produkter som de säljer framgångsrikt. Som volontär kommer du också att vara med och ta fram innovativa sätt att förvandla plastföroreningar till en produkt. Detta kommer att inkludera att arbeta med våra samhällsgrupper för att testa nya nystartade initiativ som kommer att hjälpa till att minska, återanvända och återvinna.

4. Rengöringsåtgärder
Städning av skräp är ett förvånansvärt roligt och snabbt sätt att få en omedelbar inverkan, och det är också en bra ursäkt för att vara utomhus. Lokalsamhället i Livingstone är alltid angelägna om att ta del av dessa, så du kommer att gå med i stora grupper som möts för att rensa byar och områden av naturlig skönhet, inklusive stranden av floderna Zambezi och Muramba. Zambezi och dess omgivande nationalparker är hem för några av Afrikas mest ikoniska vilda djurarter, som hotas av plast som rinner från de närliggande städerna och byarna. När det är möjligt bjuder vi också in våra studenter, kvinnoföreningar och samhällsledare att gå med oss ​​på dessa!

Skicka denna sidan till mig som PDF

Boende

Volontärer från alla fyra huvudprojekten bor tillsammans på ett bekvämt och säkert vandrarhem. Det är cirka 5 minuters promenad från Livingstones centrum.

Vandrarhemmet har en matplats, bar, pool, stor trädgård och en klättervägg

Varje sovrum rymmer 6 personer, med tre våningssängar i varje rum. Vissa av de större rummen har upp till 8 personer i rummet, där man delar rum med samma kön. Du kommer att få sängkläder, men du bör ta med din egen handduk. Städservice städar ditt rum dagligen. Varje sovrum har ett låsbart skåp för dina värdesaker, men kom ihåg att ta med ett lås för att kunna låsa skåpet. Vandrarhemmet har 24 timmars säkerhetsservice.

Under din vistelse kommer du att ha 3 måltider serverade under dagen, från måndag till fredag.

Frukosten är en så kallad buffé där du äter dig själv, och den består av flingor, rostat bröd, te och kaffe. Lunch och middag är kompletta måltider och kommer att tillagas åt dig av vandrarhemmets kocken. Om du antingen är vegetarian eller har några allergier, meddela oss så tidigt som möjligt så att projektet kan möta dina behov.

Obs: Måltider serveras endast måndag-fredag. På helgerna får man stå för sin egen mat. Helgerna brukar vara en bra tid för turistaktiviteter och att utforska omgivningarna, så det finns en stor möjlighet att prova lokal mat och restauranger i närheten. Vi rekommenderar att du reser runt lite på helgerna för att uppleva mer av vad detta natursköna land har att erbjuda. Du bestämmer vart du vill resa och stannar när du reser.

Ja, jag trivs verkligen här! Har en del saker som gjort intryck. Men framför allt vuxenutbildning på engelska. Sedan dess arbetade vi tillsammans två och två, och det var lättare att faktiskt se att det jag gjorde gav resultat. Och jag märkte att de verkligen uppskattade tiden jag tillbringade med dem. Samma sak med ålderdomshemmet. De var så otroligt trevliga, trots att de lever under så fruktansvärda förhållanden. Jag kunde mycket väl märka att de uppskattade att jag var där, och var väldigt pratsamma även om vissa inte pratar engelska.

Deltaker 2020 Community ServiceÖversatt

Varför Community Service med GoXplore?

 • Du kommer få möta lokalbefolkningen och uppleva kulturen
 • Du har varierande aktiviteter på eftermiddagarna
 • Du får personlig uppföljning under hele processen
 • Du har möjligheten att besöka det mäktiga Viktoria Fallen
 • Du får chansen att ta en safari eller besöka Zimbabwe eller Botswana
 • Du blir hämtad och skjutsad till ditt boende i centra Livingstone
 • Du får kost och logi under hela projekttiden
 • Du kommer få en upplevelse för livet!
 • Du kommer bli mer öppen som person
 • Du kommer få ta del av Zambias traditioner

Visum

Du kommer att få ett inbjudningsbrev från oss som gör att du kan få ett 30 dagars affärsvisum vid ankomst till Zambia. Ett affärsvisum krävs för alla som vill arbeta som volontär i sociala projekt. Det är mycket viktigt att ditt pass är giltigt i minst 6 månader efter ankomst till Zambia och att du uppvisar inbjudningsbrevet från oss till immigrationsmyndigheterna när du köper visumet. Detta "inbjudningsbrev" kommer att skickas till dig av oss efter att din plats är bekräftad. Vi rekommenderar att du köper ett "dubbelt visum" (80 USD) så att du kan besöka antingen Zimbabwe eller Botswana på dina lediga dagar under din vistelse.

Om du vill vara på projektet längre än dessa 30 dagar kan visumet förlängas upp till tre månader (TEP-visum). Vår affärspartner kan hjälpa till med detta. Denna förlängning gäller endast volontärer över 21 år och genomförs på projektet. Är du under 21 år kan du tyvärr bara arbeta som volontär i 4 veckor. Förlängningen kostar ca. 500 USD. Detta visum kräver att du har en lungröntgen när du är i Zambia, vilket kostar USD 70-100. Vår projektpersonal hjälper dig med denna process.

Avgift vid avresa (gäller alla projekt i Zambia)
För internationella avgångar tillkommer en avgift på USD 32. Ibland ingår denna redan i flygbiljetten du har köpt.

Jag vill boka! Jag har några frågor

Avgångar

Zambia Community startar varje måndag under hela året från den 3 januari 2024.

Du kommer att hämtas och transporteras tillbaka till flygplatsen. Eftersom projekten startar på måndag rekommenderar vi att du anländer under helgen. Returen kan beställas fram till söndag eller måndag efter projektperiodens slut. Du får mer information om detta efter bekräftad plats på projektet. Boende utöver projektperioden omfattas inte

Priser

Uppstartsdatum: 2024 Pris
2 veckor 18350
3 veckor 21450
4 veckor 24500
5 veckor 27550
6 veckor 30500
7 veckor 33450
8 veckor 36400
10 veckor 42350
12 veckor 47650

Notera att priset kan ändra sig och fastställs i förhållande till avresedatum och inte beställningsdatum

Vad är inkluderat i priset?

FLYGRESAN

Ankomstort i Zambia: Livingstone

En del av din resa innefattar även flygresor.
Som deltagare köper du en egen flygbiljett för att ankomma till din destination.
Vi screenar noggrant din flygbokning tillsammans med dig så att du har rätt villkor i den flygbiljett du väljer att boka. Boka inga flygbiljetter klart innan vi bekräftat din plats på projektet samt att vi tittat på reglerna till flyget tillsammans med dig så att du har rätt förutsättningar för din flygresa.

Du får mera information av oss när du bokat ditt program.

Jag vill boka! Jag har några frågor

Reseberättelser & bloggar från Community Service

Se fler resebloggar och reseberättelser från våra deltagare
Ja, jag trivs verkligen här! Har en del saker som gjort intryck. Men framför allt vuxenutbildning på engelska. Sedan dess arbetade vi tillsammans två och två, och det var lättare att faktiskt se att det jag gjorde gav resultat. Och jag märkte att de verkligen uppskattade tiden jag tillbringade med dem. Samma sak med ålderdomshemmet. De var så otroligt trevliga, trots att de lever under så fruktansvärda förhållanden. Jag kunde mycket väl märka att de uppskattade att jag var där, och var väldigt pratsamma även om vissa inte pratar engelska.

Deltaker 2020 Community ServiceÖversatt

Aktiviteter i Zambia

FAQ

Vad innebär det att volontärarbeta?

Att resa som volontär innebär att åka i väg på en resa, sätta dig in i en annan kultur långt ifrån din egen. Du kommer att ställas inför olika utmaningar och det är också på så sätt som du utvecklas. Som volontär behöver du ha ett starkt engagemang, positiv attityd och självklart vara öppen för nya kulturer. Här kan du läsa mer om vad det innebär med volontärarresor utomlands.

Hur bor man?

Du kommer att bo på en säker bostadsanläggning som ligger 5 minuters gång från Livingstones centrum. Volontärer från alla 3 projekt som vi erbjuder, kommer alla bo i samma hus och varje rum delas av 4-8 volontärer. Kvinnor för sig, män för sig. Sängkläder ingår. Det finns vardagsrum, kyl , matrum, dusch och toaletter. På området finns även en bar och en swimmingpool. Ditt rum kommer varje dag att städas och din säng kommer även bäddas varje dag. Du har tillgång till Wi-Fi.

Behöver jag några förkunskaper för att delta?

Inga förkunskaper behövs dock ett stort hjärta för barn och samhället. Ett informationsmöte hålls dina första dagar på plats av din projektledare.

Hur mycket pengar behöver man ha med sig?

Det beror lite på hur mycket saker du vill ha med dig hem och hur många aktiviteter du önskar göra på plats. Då alla måltider är inkluderat under din vistelse så tillkommer inte så många extra kostnader, men ibland kanske man vill ha lite extra snacks, choklad eller annat, därför brukar vi rekommendera ca 600 kr/vecka, detta bör räcka gott och väl. Men vill man även få till en hel del aktiviteter såsom bungy, forspaddling, helikoptertur över Viktoria Fallen eller tex en safaritur i Botswana osv så behöver man ha mer pengar. Men de flesta aktiviteterna kan man betala med kort (helst VISA-kort).Tänk på att budgetera för aktiviteter.

Behöver jag en reseförsäkring?

Ja! Försäkring är obligatorisk. GoXplore har en skräddarsydd reseförsäkring som även täcker när man arbetar/volontärarbetar. Läs mer här.

Vaccin?

Kontakta din vaccinationsbyrå eller husläkare för konsultation. Vanligtvis brukar man ta stelkramp, Hepatit A och B, drickvaccinet Dukoral samt malariatabletter, men rådfråga ALLTID en vaccinationsbyrå för professionell rådgivning.

Vad ska jag ha med mig?

 • Ett gott humör och viljan att lära sig och vara redo för att möta det oväntade.
 • Naturfärgade kläder och en hatt/keps som skyddar mot solen
 • Bekväma skor att vandra i
 • Flip flops
 • Shorts
 • Gympaskor
 • Linnen och T-Shirts
 • Regnkläder (beroende på säsong)
 • Hygienartiklar och handduk
 • Solkräm
 • Insektsmedel
 • Längre byxor
 • Ficklampa och/eller pannlampa
 • Fleecetröja
 • Solglasögon
 • Pass, Visum, Sjukvårds och reseförsäkring.
Skicka denna sidan till mig som PDF Jag vill boka! Jag har några frågor

Besökta program

← Se alla program du har besökt

→ Stäng lista med program

Ja, skicka mig mer information om dessa program!

→ Stäng lista med program

Hem » Land » Zambia » Community Service

Vårt nästa informationsmöte är i . Gå med, eller se alla kommande informationsmöten här!