1. Frivillig arbeid med barn i Zambia 2. Zambia klasse 3. Girl empowerment i Zambia 4. Vic Falls 5. Lærer Zambia 6.

Volontärarbete i Livingstone, Zambia

Som volontär i Zambia behöver du ha ett stort hjärta, en hjälpande hand och ett öppet sinne. Här är barnen fantastiska och kulturen underbar. Hjälp barnen i deras skolarbete och låt kreativiteten flöda. Försök vara lite av tryggheten dem behöver.

Läs mer

Community Service

Kan du tänka dig att spendera några månader som volontär undervisa engelska för barnen i Zambia, arbeta på en klinik eller kanske idrotta med ungdomar?


GoXplore ger dig möjligheten att hjälpa lokalsamhället i Livingstone och göra skillnad genom ditt volontärarbete.

Vi har lärorika och härliga uppgifter och du kommer att lära dig mycket om dig själv samtidigt som du deltar. Utöver det kommer du att arbeta med spännande och utmanande projekt, du kommer även att lära dig om den zambiska kulturen. Livingstone ligger bara 10 kilometer från det fantastiska Victoriafallen, känt som ett av världens 7 underverk, och Zambias hjärta när det kommer till turism.

Våra 4 huvudprojekt består av skola, idrott, klinikarbete och ett program för kvinnors rättigheter och utbildning. Du kommer att arbeta med ditt huvudprojekt dagtid och bidra till det lokala samhället. Du byter inte huvudprojekt under din vistelse. Du kommer att placeras på olika projekt under eftermiddagen, dessa kommer att rotera så du kommer att prova på så mycket som möjligt, en bra variation av uppdrag.

Allmän information om projekten:

De flesta deltagarna stannar minst 4 veckor på projektet, men en kortare vistelse är möjlig. Projekten i Zambia startar varje måndag, och det är väldigt viktigt att komma fram den måndag du börjar! Zambia har mycket att erbjuda, vi rekommenderar absolut att spendera tid på att utforska det vackra landet och vad det har att erbjuda. Här får du chansen att besöka Victoriafallen, se naturens underverk och dess djurliv, men också lära känna den vackra kulturen och dess traditioner. Det rekommenderas att ta en båttur uppför Zambezifloden där du kan se en spektakulär solnedgång, se många fantastiska djur och naturen, ta en helg till Botswana eller Zimbabwe.

Vem kan delta?

Du måste vara 18 år och uppåt, ha god hälsa och vara motiverad att anstränga dig. De flesta deltagarna är 18-35 år, men det finns ingen övre åldersgräns. Det viktigaste är att du vill ge en hjälpande hand, vara engagerad och flexibel. Goda kunskaper i engelska är meriterande.

Det är en fördel att du inte är rädd för att ge en hand, det kan bli fysiskt arbete på projekten och du finner dig i att arbeta med människor.

En av våra norska volontärer gjorde den här videon medan hon var i Zambia, rekommenderas!Can you imagine spending a few months as a volunteer teaching English to the children I Zambia, work in a clinic, or maybe do sports with youths?


Några snabba fakta om Community Service
Passar förFrån 18 år
KvalifikationerViljan att arbeta med människor
LängdFrån 2 veckor
AnkomstplatsLivingstone
Betalt arbeteNej
Borde beställasMinst 1 månad innan avresa
VolontärarbeteUndervisningVolontärarbete med barnSjukvårdSport
Jag vill boka! Jag har några frågor
Denna erfarenhet gav oss en verklig förståelse för hur viktigt projektet vi var involverade i faktiskt är för lokalbefolkningen och hur mycket de behöver oss.

Ingunn Community ServiceÖversatt

Projekt

I Livingstone har vi lite olika projekt :

Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att arbeta med projekten. Det viktigaste är att du vill hjälpa till, är engagerad, har förmåga att ta initiativ och är glad och positiv. Det är även en fördel att ha goda engelska kunskaper. Du väljer ett huvudprojekt du jobbar med på förmiddagen och sedan rullas du på olika projekt på eftermiddagen där det behövs.

Arbetstiderna är ca 7.30-17, måndag–fredag. Du har lunchrast under dagen. På helgerna är du fri att göra vad du vill. Här är ett exempel på hur en vecka kan se ut, men detta anpassas utifrån säsong och vad som behövs på projekten.

Teaching & Community

Detta projekt har sitt huvudfokus på att hjälpa till i skolan och undervisningen. Volontärer som har detta som sitt huvudprojekt lägger sin tid på att ge sin hjälp inom utbildningsinstitutioner i Livingstone. Du arbetar som assistent, och hjälper till med undervisning. Det innebär att ge extra "en-mot-en" uppmärksamhet åt barnen i klassen som behöver lite extra hjälp med sitt arbete. Samt ge lite undervisning i engelska, matte och annat. Medan läraren står framför klassen och leder lektioner är det mycket värdefullt att ha en assistent som kan gå runt och hjälpa det enskilda barnet med sina uppgifter..

Skolor vill kunna hjälpa fler, men utan finansiering kan de inte ha extra personal. En lärarassistent kan ge individuell uppmärksamhet där det behövs. Det finns också många områden i samhället där det behövs frivilligt stöd och du kommer att vara involverad i en lång rad aktiviteter i samhället. Volontärerna hjälper till att göra en positiv inverkan på livet för underprivilegierade barn.

Medical / Healthcare & Community

Detta projektet ger dig möjlighet att hjälpa till med sjukvård- och hälsa i det lokala samhället i Livingstone. Som volontär kommer du att få vara delaktig i det dagliga arbetet som vårdpersonal inom sjukvårdssystemet i Zambia. Eftersom klinikerna har en begränsad medicinsk utrustning, är underbemannade och överfulla av patienter, är hjälpen från frivilliga ovärderlig.

Klinikerna erbjuder flera olika avdelningar som man kan vara involverad i, bland annat;

Det finns många fattiga människor i Zambia som inte har möjlighet att ta sig till klinikerna för att få vård. De personerna är beroende av hemsjukvård för att få den medicinska hjälpen som dem behöver. Arbetet kan röra sig om allt från att ta vitala parametrar, lägga om sår, till att vårda svårt sjuka människor i deras hem.

Hälsoutbildningar, bli en del av helheten och bidra till hälsosamtal på lokala skolor, träningscenter och stödgrupper genom att diskutera relevanta hälsofrågor. Att informera om kvinnosjukvård och mödravård, ge kunskap om hur man kan förebygga att drabbas av vissa sjukdomar, samt hur det är att leva med de eventuella sjukdomar som man redan har drabbats av, som tillexempel;

Denna form av utbildning är avgörande eftersom den ger människorna relevant fakta och kunskap inom området, vilket i sin tur leder till att fler har chansen att leva mer hälsosamt.

Play

Sports & Community

Här ligger huvudfokus på att lära sig viktiga värderingar genom sport och aktiviteter. Idrott kan vara ett viktigt och effektivt verktyg för att undervisa om olika ämnen som hiv, kost, hygien och en hälsosam livsstil. Sport kan också bidra till att utveckla en rad färdigheter hos barn, inklusive att lära sig sporten själva, såväl som dynamiken i att arbeta som ett lag och engagemang. Idrottsämnen är mycket eftersatta på grund av brist på utbildade lärare och det har inte heller varit särskilt fokus på att ha fysisk aktivitet i skolan. Volontärer kommer inte bara att hjälpa till att organisera och driva idrottsaktiviteter, utan kan också få möjlighet att hjälpa och träna det lokala fotbollslaget, samt hjälpa till med dagliga sysslor och lagövningar. Volontärer i detta projekt har som huvudfokus att hjälpa barn/ungdomar med träning och teambuilding i Livingstone, underhåll av utrustning, assistera lärarna, samt hjälpa till att fokusera på hur viktigt det är att ha fysisk aktivitet i skolan, och även hjälp där detta redan blivit en del av skolan.

Vi arbetar tillsammans med olika samhällspartners i Livingstone och tillsammans med idrottsledare på plats. Vi tror att sport bör vara tillgänglig för alla personer, oavsett ålder och förmåga. Även dem som inte går i skolan eller de som aldrig spelat i något lag ska kunna få delta. Därför ger volontärerna härlig energi genom olika idrottslektioner som för en del är blir en möjlighet till flykt, skoj och kompetensutveckling på ett strukturerat sätt samtidigt som barnen får grunderna för vänskap och en känsla av lagarbete.

Du kommer även som volontär att arbeta med träning och vägledning inom andra sammanhang. Vi anser att sport är ett nödvändigt och oerhört viktigt verktyg för att lära ut om nya ämnen så som HIV, näringslära och en hälsosam livsstil. Sport hjälper till att förespråka om bättre kommunikation, positiv självkänsla och teamwork samtidigt som man får testa på olika sportsliga aktiviteter som man som volontär lär ut.

Ditt schema är ställt utav din projektledare; men om du har några särskilda intressen eller färdigheter du vill använda, så vill vi gärna försöka tillgodose dem! Barnen på skolan är alltid angelägna om att lära sig nya aktiviteter speciellt när nya aktiviteter och idéer kommer från våra volontärer.
På plats kan anordnas tex korgboll, friidrott, cricket, eller vad du nu önskar och har för intresse. Dock måste man veta att utrustning för speciella sporter kan vara mycket svåra att få tag på så ha detta i åtanke när du planerar. Om du har möjlighet att donera, sponsra eller ta med utrustning hemifrån så är det varmt välkommet och uppskattat

OBS! Sports & Community är endast tillgängligt mellan juni och augusti (sista datum är 28/08/2023). Du kan givetvis kombinera detta med ett annat projekt om du tänker resa en del av denna period.Girl Empowerment

Flickor är en stark resurs i Afrika. Att investera i unga flickor kommer inte bara att hjälpa dem att förverkliga sina mänskliga rättigheter, utan är också avgörande för att minska fattigdomen och förbättra hälsan och framtiden för ekonomisk tillväxt. Efter 10 år av samhällsutvecklingsprojekt i Afrika har vår partner sett hundratals flickor förlora grundläggande utbildning eller flickor som har tvingats in i äktenskap med tidig graviditet och detta bara för att de är flickor. Initiativet "Girl Impact" kommer att ge unga flickor möjligheter att skapa ett nätverk inom sitt samhälle, så att de kan göra välgrundade val när de växer upp.

Efter 10 år av samhällsutvecklingsprojekt i Afrika, har vår samarbetspartner sett hundratals flickor gå miste om grundläggande utbildning eller utnyttjats eller tvingats in i äktenskap med tidig graviditet och detta helt enkelt för att de är flickor. "Girl Impact" initiativet vill ge möjligheter för unga flickor för att skapa ett stödjande nätverk inom sina samhällen, så att de kan göra medvetna val när de växer upp.

Tonåren är en kritisk period när en flickas framtida potential och möjligheter kan blomstra genom utbildning, inlärningsförmåga och socialt stöd. Alternativt kan dessa potential krympa och kvävas på grund av de bestående skador såsom barnäktenskap, tidig graviditet, HIV kan medföra. Att uppfylla tonårsflickors rättigheter för hälsa, utbildning och skydd mot våld och övergrepp, säkerställer att de har en chans att nå sin potential och kan bli bemyndigade kvinnor som kan stödja deras familjer, samhällen och länder.
Lite enkel statistik som visar de djupa problemen:

Detta projekt ger dig möjligheten till att ge värdefull hjälp till flickor som lever med dessa svårigheter varje dag och sedan att utbilda pojkar, män och deras samhällen på de frågor och möjligheter som unga flickor står inför.

Utbildning: Ge fler flickor tillgång till utbildning så att de stannar i skolan längre och har en bättre chans att försörja sig.
Hälsa: Utbilda flickor & pojkar om relevanta hälsorisker samt hjälp till att förebygga och ge stöd till dem som lever med hälsofrågor.
Tidig graviditet: Utbilda flickor & pojkar för att undvika oönskade graviditeter och stöd flickor som har att göra med tonårsgraviditet och moderskap.
Säkerhet: Förändra attityder i frågan om våld mot flickor och stöd de flickor som har drabbats av våld
Självförtroende: Bygg upp flickors självkänsla och självförtroende, så att de kan ta mer ansvar för sin framtid.

Involvera pojkarna - En av de viktigaste tyngdpunkterna i detta projekt är att inkludera och utbilda pojkar och unga män. De är en integrerad del av att forma samhällets föreställningar och attityder gentemot kvinnor, så de kommer att ingå i några av de workshops och diskussioner som hålls på projektet.

På eftermiddagarna:
Det finns flera olika aktiviteter man kan deltaga i, bland annat:

After school club: Många barn som lever i dessa samhällen tvingas växa upp alldeles för snabbt. De förväntas att ta hand om hushållssysslorna i sina hem och ibland blir de äldre barnen skyldiga att ta hand om sina yngre syskon. Därför har man arbetat fram ett sätt för volontärerna att bara umgås och vara där för barnen. På utvalda platser såsom skola/förskola hålls strukturerad och organiserad tid för barnen. Här får de ta del av fotboll, hopprep, målarböcker & kritor, och volontärerna får tillbringa eftermiddagen med att interagera och ha roligt med barnen. Den här tiden är mycket viktigt för barnen, här får barnen bara vara barn.

Reading club: Här får volontärerna hjälpa till med att stödja utvecklingen av läskunnighet och läsförståelse bland Livingstones ungdomar. Du ger eleverna det extra stöd som dem behöver, bland annat genom att lära dem alfabetet, fonetik, stavning, uttal och allmän läsning och läsförståelse.

Art Club: Under eftermiddagens session har du chansen att vårda elevernas kreativitet! Här får man genom egna initiativ planera konstföreningar med hjälp av föreslagna teman och kreativa idéer.Några bra lektionsplaner inkluderar antidrog-kampanjer, jul & påsk hantverk, masker och fingerfärg – kul för alla inblandade!

Skicka denna sidan till mig som PDF

Boende

Volontärer från alla fyra huvudprojekten bor tillsammans på ett bekvämt och säkert vandrarhem. Det är cirka 5 minuters promenad från Livingstones centrum.

Vandrarhemmet har en matplats, bar, pool, stor trädgård och en klättervägg

Varje sovrum rymmer 6 personer, med tre våningssängar i varje rum. Vissa av de större rummen har upp till 8 personer i rummet, där man delar rum med samma kön. Du kommer att få sängkläder, men du bör ta med din egen handduk. Städservice städar ditt rum dagligen. Varje sovrum har ett låsbart skåp för dina värdesaker, men kom ihåg att ta med ett lås för att kunna låsa skåpet. Vandrarhemmet har 24 timmars säkerhetsservice.

Under din vistelse kommer du att ha 3 måltider serverade under dagen, från måndag till fredag.

Frukosten är en så kallad buffé där du äter dig själv, och den består av flingor, rostat bröd, te och kaffe. Lunch och middag är kompletta måltider och kommer att tillagas åt dig av vandrarhemmets kocken. Om du antingen är vegetarian eller har några allergier, meddela oss så tidigt som möjligt så att projektet kan möta dina behov.


Varje rum har skåp för att kunna låsa in sina värdesaker, men tänk på att ta med ett hänglås. Boendet har även en vakt 24 timmar om dygnet. Under din projekttid har du 3 måltider per dag inkluderat måndag - fredag, helgerna får man stå för själv. På frukosten serveras buffé, och här serverar du dig själv, som består av flingor, toast, te och kaffe. Lunch och middag blir tillagad utav kökspersonalen.
Om du är vegetarian eller har någon allergi glöm inte meddela oss.

Obs: Måltider serveras endast måndag-fredag. På helgerna får man stå för sin egen mat. Helgerna brukar vara en bra tid för turistaktiviteter och att utforska omgivningarna, så det finns en stor möjlighet att prova lokal mat och restauranger i närheten. Vi rekommenderar att du reser runt lite på helgerna för att uppleva mer av vad detta natursköna land har att erbjuda. Du bestämmer vart du vill resa och stannar när du reser.

Folket i Zambia i allmänhet är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma och man känner sig alltid välkommen.

Ingunn Community ServiceÖversatt

Varför Community Service med GoXplore?

 • Du kommer få möta lokalbefolkningen och uppleva kulturen
 • Du har varierande aktiviteter på eftermiddagarna
 • Du får personlig uppföljning under hele processen
 • Du har möjligheten att besöka det mäktiga Viktoria Fallen
 • Du får chansen att ta en safari eller besöka Zimbabwe eller Botswana
 • Du blir hämtad och skjutsad till ditt boende i centra Livingstone
 • Du får kost och logi under hela projekttiden
 • Du kommer få en upplevelse för livet!
 • Du kommer bli mer öppen som person
 • Du kommer få ta del av Zambias traditioner

Visum

Ett 30-dagars affärsvisum måste erhållas för alla som vill arbeta som volontär i sociala projekt. Denna kan antingen erhållas innan ankomst till Zambia eller så kan den köpas vid ankomst till landet. Det är mycket viktigt att ditt pass är giltigt i minst 6 månader. efter ankomst till Zambia och att du lämnar in ett "inbjudningsbrev" till immigrationsmyndigheterna när du ansöker om/köper visum. Du kommer att få detta "inbjudningsbrev" från oss efter registrering. Vi rekommenderar att du köper ett "dubbelt visum" (80 USD) så att du kan besöka antingen Zimbabwe eller Botswana på din semester under din vistelse.

Om du vill vara på projektet längre än dessa 30 dagar kan visumet förlängas upp till tre månader (TEP-visum). Vår partner kan hjälpa till med detta. Denna förlängning gäller endast volontärer över 21 år och görs på projektet. Om du är under 21 år kan du bara arbeta som volontär i 4 veckor. Visumet kostar ca. 4500 Kwatcha (motsvarande cirka 500 USD). Detta visum kräver att du har en röntgen av dina lungor när du är i Zambia, vilket kostar USD 70-100. Vår projektpersonal hjälper dig med denna process.


Jag vill boka! Jag har några frågor

Avgångar

Zambia Community startar varje måndag under hela året från den 3 januari 2023.

Du kommer att hämtas och transporteras tillbaka till flygplatsen. Eftersom projekten startar på måndag rekommenderar vi att du anländer under helgen. Returen kan beställas fram till söndag eller måndag efter projektperiodens slut. Du får mer information om detta efter bekräftad plats på projektet. Boende utöver projektperioden omfattas inte

Priser

Start date in 2024 Pris
2 veckor 18000
3 veckor 21050
4 veckor 24050
5 veckor 27000
6 veckor 29900
7 veckor 32800
8 veckor 35700
10 veckor 41500
12 veckor 46700

Notera att priset kan ändra sig och fastställs i förhållande till avresedatum och inte beställningsdatum

Vad är inkluderat i priset?

FLYGRESAN

Ankomstort i Zambia: Livingstone

En del av din resa innefattar även flygresor.
Som deltagare köper du en egen flygbiljett för att ankomma till din destination.
Vi screenar noggrant din flygbokning tillsammans med dig så att du har rätt villkor i den flygbiljett du väljer att boka. Boka inga flygbiljetter klart innan vi bekräftat din plats på projektet samt att vi tittat på reglerna till flyget tillsammans med dig så att du har rätt förutsättningar för din flygresa.

Du får mera information av oss när du bokat ditt program.


Jag vill boka! Jag har några frågor

Reseberättelser & bloggar från Community Service

Se fler resebloggar och reseberättelser från våra deltagare
Vistelsen i Livingstone, Zambia är absolut något jag rekommenderar.

Kristin Community ServiceÖversatt

Aktiviteter i Zambia

FAQ

Vad innebär det att volontärarbeta?

Att resa som volontär innebär att åka i väg på en resa, sätta dig in i en annan kultur långt ifrån din egen. Du kommer att ställas inför olika utmaningar och det är också på så sätt som du utvecklas. Som volontär behöver du ha ett starkt engagemang, positiv attityd och självklart vara öppen för nya kulturer. Här kan du läsa mer om vad det innebär med volontärarresor utomlands.

Hur bor man?

Du kommer att bo på en säker bostadsanläggning som ligger 5 minuters gång från Livingstones centrum. Volontärer från alla 3 projekt som vi erbjuder, kommer alla bo i samma hus och varje rum delas av 4-8 volontärer. Kvinnor för sig, män för sig. Sängkläder ingår. Det finns vardagsrum, kyl , matrum, dusch och toaletter. På området finns även en bar och en swimmingpool. Ditt rum kommer varje dag att städas och din säng kommer även bäddas varje dag. Du har tillgång till Wi-Fi.

Behöver jag några förkunskaper för att delta?

Inga förkunskaper behövs dock ett stort hjärta för barn och samhället. Ett informationsmöte hålls dina första dagar på plats av din projektledare.

Hur mycket pengar behöver man ha med sig?

Det beror lite på hur mycket saker du vill ha med dig hem och hur många aktiviteter du önskar göra på plats. Då alla måltider är inkluderat under din vistelse så tillkommer inte så många extra kostnader, men ibland kanske man vill ha lite extra snacks, choklad eller annat, därför brukar vi rekommendera ca 600 kr/vecka, detta bör räcka gott och väl. Men vill man även få till en hel del aktiviteter såsom bungy, forspaddling, helikoptertur över Viktoria Fallen eller tex en safaritur i Botswana osv så behöver man ha mer pengar. Men de flesta aktiviteterna kan man betala med kort (helst VISA-kort).Tänk på att budgetera för aktiviteter.

Behöver jag en reseförsäkring?

Ja! Försäkring är obligatorisk. GoXplore har en skräddarsydd reseförsäkring som även täcker när man arbetar/volontärarbetar. Läs mer här.

Vaccin?

Kontakta din vaccinationsbyrå eller husläkare för konsultation. Vanligtvis brukar man ta stelkramp, Hepatit A och B, drickvaccinet Dukoral samt malariatabletter, men rådfråga ALLTID en vaccinationsbyrå för professionell rådgivning.

Vad ska jag ha med mig?

 • Ett gott humör och viljan att lära sig och vara redo för att möta det oväntade.
 • Naturfärgade kläder och en hatt/keps som skyddar mot solen
 • Bekväma skor att vandra i
 • Flip flops
 • Shorts
 • Gympaskor
 • Linnen och T-Shirts
 • Regnkläder (beroende på säsong)
 • Hygienartiklar och handduk
 • Solkräm
 • Insektsmedel
 • Längre byxor
 • Ficklampa och/eller pannlampa
 • Fleecetröja
 • Solglasögon
 • Pass, Visum, Sjukvårds och reseförsäkring.
Skicka denna sidan till mig som PDF Jag vill boka! Jag har några frågor

Visited programs

← See all programs you have visited

→ Close list with programs

Yes, please send me more information about these programs!

→ Close list with programs

Hem » Land » Zambia » Community Service

Vårt nästa informationsmöte är i . Gå med, eller se alla kommande informationsmöten här!