Login Safety advice and alerts for travel to Australia

Volontärarbete i Ghana

Upplev ett land utöver det vanliga och jobba med något av de intressanta projekt vi erbjuder här. Ghana kommer inte lämna dig oberörd.

Läs mer

Kontakta Camilla

Volontär Ghana

Några snabba fakta om Volontär Ghana
Från kr 8990
Passar förFrån 18 år
KvalifikationerIngen
LängdFrån 3 veckor
Ankomstplats Kotoka International Airport, Accra
JobbgarantiJa
Betalt arbeteNej
Närkontakt med djurNej
Borde beställasMinst 2 månader innan tänkt avresa
VolontärarbeteUndervisningMiljövårdVolontärarbete med barnSjukvård

Har du lust att spendera några veckor eller månader med att jobba som volontär med att undervisa och aktivera barn i Ghana? Hjälpa barn och unga med funktionshinder till att fungera i samhället? Eller att jobba med informationskampanjer, eller på en klinik/sjukhus? Det finns många lärorika och utmanande projekt att välja mellan och ett unikt tillfälle att lära dig mer om dig själv och inte minst hjälpa någon som har mycket mindre.

Oavsett din bakgrund kan du bidra på de olika projekten. Alla med kunskap och erfarenheter från olika yrken värdesätts mycket på plats. Det viktigaste är att du vill hjälpa andra.

Språk och Kultur:
I tillägg till att jobba med spännande projekt kommer du också att lära dig mer om kulturen i Ghana. Du kommer nära lokalbefolkningen oavsett om du bor hos värdfamilj eller i ett volontärhus men kom ihåg du kommer in i kulturen mer om du bor i värdfamilj. Det officiella språket i Ghana är engelska. I tillägg till engelskan har de också många andra afrikanska språk som varierar i de olika delarna. Akwaaba är garanterat ett ord som du kommer få höra mycket. Det betyder : Välkommen .

Ankomst:
När du ankommer till Accra blir du hämtad på flygplatsen av vår samarbetspartner. Du kommer bo på Pink Hostel under dina första introduktionsdagar i Accra. Efter några dagar kommer du att resa vidare för ytterligare introduktionsdagar i den by/stad du har fått placering. Dessa dagar är viktiga för att dämpa kulturchocken något. Kulturen i Ghana är så olik den vi har här i Sverige så du kommer få en bra förberedelse på den dessa dagar. Du får lära dig om traditioner och språk tillsammans med andra volontärer. Detta kommer berika din tid då du får en bättre förståelse för människorna och kulturen.

Vem kan delta på detta program?

Detta program är för dig som fyllt 18 år . Du bör vara öppen, engagerad, flexibel och positiv. Du ska ha goda kunskaper i engelska eftersom det är det språk du kommer att använda dagligen. Alla som reser med GoXplore måste ansöka om ett brottsregister, via Polisen, och det ska vara på engelska. Detta får tidigast göras 3 månader innan planerad utresa.

Jag vill boka! Jag har några frågor
Skrattet finns hos alla här, barn och vuxna, och de verkar vara otroligt glada människor. Jag kan säga att jag blev glatt överraskad över hur otroligt bra man kan ha det, med så få saker :)

Marianne // Volontär Ghana

Projekt

Introduktion
Vilket projekt du än väljer kommer din vistelse i Ghana starta med en introduktion. Introduktionsdagarna är en möjlighet att få veta mer om Ghana och lära sig om seder, traditioner och språk som ger dig en fantastisk chans att interagera med ghananer och få dig att bättre kunna förstå människorna och deras kultur. Introduktionsdagarna är det första steget mot en bra vistelse i ett nytt land och kultur. Det är en fullspäckad och rolig tid som är menad för dig att lära känna Ghana i alla dess kulturella aspekter med "hands on"- erfarenhet. Du kommer också att få tid att träffa och bli vän med andra deltagare, smaka på det lokala köket och bekanta dig med ghananska vanor. Du får också lära dig lite av det lokala språket under dessa dagar. Du kommer att besöka några av de lokala industrierna som utgör ryggraden i Ghanas industriella revolution och som tenderar att föra fram kreativitet i ghananer. Du kommer att besöka marknader för att lära dig att behärska konsten att förhandla, och hur de bedriver sin verksamhet och handel, på ghananska stil.

Arbetstiden varierar mellan de olika projekten. Under dagen har du en paus och längden på den varierar. Oavsett projekt så jobbar du ( vanligtvis) måndag till fredag. Under de olika programmen är det många olika projekt du kan bli placerad på.

Dessa program kan du välja mellan följande program;

Det går också bra att kombinera projekt. Vid kombination av olika projekt tillkommer en avgift på 1300 sek.

Community Based Childhood Centre - Social Care project (4-24 veckor - maj-juli, sep-dec, jan-apr);
I samhällen i Ghana finns ett ökande antal små barn som strövar omkring. Barn som är för unga för att gå i skolan, barn där föräldrarna eller övervakarna inte har råd att betala skolgång, barn som får vara själva för att föräldrarna eller övervakarna måste jobba eller att det är för långt till närmaste skola är några exempel på varför dessa barn strövar helt fritt i samhället utan uppsyn. Dessa projekt är startade som ett sätt att ta hand om dessa barn samt att ge dem någonstans att vara och någon som ser efter dem. Som volontär får du på detta projekt möjligheten att vara den som får hjälpa och stötta barnen på ett center dit barn har kommit efter att inte ha någonstans att ta vägen, inga föräldrar att gå hem till eller någon som ser efter deras välfärd. Här får du vara med och bada och klä barnen, mata dem allra minsta, klä de som behöver hjälp med det samt hålla i ordning så att de har det bra i deras omgivning. Detta projekt handlar också om att förbereda för lättare undervisningar, hjälpa läraren i klassen, sätta ihop program och lektioner för undervisning och dessutom leka massor med dessa fantastiska men olycksdrabbade barn. Barnen är mellan 0-5 år.

Community Teaching program (4 veckor -1 år - maj-juli, sep-dec, jan-apr):
Här kan få dela med dig av dina kunskaper och färdigheter till barn i Ghana som går i skolan samt till lärarna som undervisar i Ghana. Du som har intresse i att arbeta med barn, kan arbeta med Primary school eller Junior high school och vid sidan av en lärare hjälpa till med undervisning, aktivera barnen och hjälpa till att reparera skolor (enklare renoveringar).
Primary school - Undervisa i matte, engelska, sport och ICT (information communication technology). Sport och ICT efterfrågas - Barnen är mellan 6 - 12 år.
Junior High School - Undervisa i något specifikt ämne av ditt val (erfarenhet krävs). Du kommer också få undervisa och delta i extrakurrikulära ämnen.

Utmaningar med denna typen av projekt; stora klasser, begränsade hjälpmedel, omotiverade lärare, motsträvan från hemmet med trångboddhet och där möjligheten till läxläsning i lugn och ro kan utebli samt dålig mat och hälsa i hemmet. En stor utmaning är att kroppsstraff är kulturellt accepterat i Ghana och förekommer tyvärr på många ställen och på många skolor. Detta kan kännas jobbigt och frustrerande.

Om du väljer att jobba inom skola så ser terminsperioderna ut så här;

Första terminen
10 september 2019 - 19 december 2019 (15 veckor)
Skollov: 20 december - 7 januari (18 dagar)

Andra terminen
8 januari 2020 - 16 april 2020 (15 veckor)
Skollov: 17 april - 4 maj (17 dagar)

Tredje terminen
5 maj 2020 - 20 augusti 2020 (15 veckor)
Skollov; 21 augusti - 7 september

Educational Support Project (2-12 veckor - maj-juli, sep-dec, jan-apr)

Projekten ger en lämplig miljö för alla barn vars levnadsförhållanden hindrar dem från att få tillgång till utbildning. Projekten stöder lärandet och leder till optimal utnyttjande av barnens kapacitet och potential på ett icke formellt sätt och lokaler. Detta projekt fokuserar på att utveckla barn mellan åldrarna 6 och 16 år som inte går i skola. I dessa projekt är du med och undervisar i olika ämnen såsom allmän vård, läsförmåga, skrivförmåga, stavning, kontorsadministration, du leker, tar hand om dem, hjälper dem med läxa, sjunger, dansar och andra ämnen och aktiviteter som barn i ung ålder behöver för en positiv utveckling. Barn bor i sina familjehem och kommer till projekt-centret under dagen för undervisning och aktiviteter. Målet är att de barn som visat tillräcklig framgång ska kunna fortsätta sin utbildning formellt.

De projekt som finns under denna kategori;;
Universal Wonderful Street Academy (Accra region)
Girls Growth And Development (Northern region)
Peter and Paul Child Development (Central region)

Children with disability program - Rehabilitation for Disablility projects (maj-juli, sep-dec, jan-apr):
På dessa projekt får du hjälpa barn, unga och vuxna genom de svårigheter de har i vardagen. Målet med projekten är och lära studenterna något som kan göra dem användbara för samhället så att de kan klara sig i vardagen och få en bättre tillvaro. Projekten är för dig som har erfarenheter inom att ta hand om personer funktionsnedsättningar av olika slag. På dessa projekt får du besöka och hjälpa personer med funktionsnedsättning, bistå med fysioterapi, förberedning och distribution av livsmedel, vara medföljande till ortopeder, bistå i undervisningen om de funktionshindrades yrkeskompetens, hjälpa till att hålla uppe och rusta upp centren för funktionshindrade samt annan verksamhet med anknytning till centrumen. I olika delar av Ghana finns det etablerade skolor som startats för att just kunna hjälpa personer med funktionsnedsättningar och de olika skolorna har fokuserat på olika funktionsnedsättningar.

De projekt som finns under denna kategori;
Yumba Special School (Tamale region)
New Horizon Special School (Accra region)

Community Summer School Program (augusti ):
Detta project har upprättats under sommarmånaderna för att runtgå faktumet att barnen, under deras lov från skolan) ger sig in i problem och saker som är negativa för deras utveckling. På projektet introducerar du dem för det som komma skall under deras nästa termin. Projektet hjälper också barnen att hitta problem i samhället och hjälper barnen att motverka och själv inte bli involverade i det. På projektet kommer du som volontär också lära barnen om sociala problem i samhället såsom HIV/AIDS, för tidig graviditet, hälsa, vikten av undervisning, barns rättigheter med mera.

Health and sanitation education projects (4-36 veckor maj-jul, sep-dec, jan-apr):
Här reser du runt till utsatta samhällen och skolor för att informera och ha workshops inom alla aspekter som har med hygienförbättringar, förebyggande utav malaria, HIV/AIDS etc - förbättra samhällen och skolors kunskaper kring många hälsoproblem. Verksamheten inom detta projekt inkluderar, HIV / AIDS, sanitär medvetenhet, reproduktiv hälsa, malaria och beteendeförändringsprogram.

Community Based Environmental and Ecotourism projects (4-12 veckor, hela året):
Vi erbjuder möjligheten att arbeta på ett antal Community Ecoturism project som syftar till att kanalisera inkomster från besökande turister till lokalsamhällen. Ett exempel på detta skulle vara att bidra till att skapa olika lokala inkomstgenererande initiativ såsom lokal hantverksproduktion, utveckla lokalt turistläger eller andra attraktioner.

Medicine and Healthcare projects (4-24 veckor, hela året):
Här kan du som medicinstudent eller utbildad läkare få möjligheten att volontärarbeta på ett sjukhus eller en klinik i Ghana. Detta projekt riktar sig åt dig som är läkarstudent, sjuksköterska och kvalificerade sjuksköterska eller läkare som vill få praktiska erfarenheter av tropiska sjukdomar och behandlingar. Här kommer du få möjligheten att se de vanligaste sjukdomarna som påverkar populationen i de mest drabbade områdena. Här får du också erfara medicinskt arbete i olika typer av områden i landet. På detta projekt kommer du att få undersöka patienter men i huvudsak kommer du att assistera en läkare. Men om du har erfarenhet och får visa detta, kan du också få mer ansvar. Detta rekommenderas främst för dig som är läkare, sjuksköterska, barnmorska, eller psykolog.
Minimum antal veckor: 3

Skicka denna sidan till mig som PDF

Boende

Vår partner på plats kommer att hämta dig när du landar på flygplatsen i Accra och under de första dagarna kommer du att bo på centrala Pink Hostel, tillsammans med andra volontärer från världen över. Tillsammans i grupp kommer ni sedan att bli introducerade för landet och lektionerna kommer dels att hållas på kontoret som inte ligger särskilt långt därifrån. Under dina volontärveckor så bor du antingen i ett volontärboende/volontärhus eller hos värdfamilj, baserat på vilket projekt som du valt. En boendetyp är tilldelad de olika projekten som finns att välja mellan. Har du önskemål om boende meddelar du oss detta när du har bokat ditt projekt.

Volontärhus:
På de allra flesta projekten bor du i volontärhus, "a home away from home", och det är på vissa ställen en lägenhet eller ett hus och på andra ställen är det en säkrad bungalow, i tryggt och praktiskt avstånd till de olika projekten. Detta ger en större frihet och mer privatliv än hos en värdfamilj, där man lite mer kan komma och gå som man vill men ändå lära känna de lokala personerna i samhället runtikring. Det är en person som lagar mat, städar huset och hjälper dig med andra praktiska saker. Säkerhetsåtgärder är givetvis tagna, med bland annat brandvarnare och safety-boxar.
Ni kommer att bo 2-3 personer i varje rum och husen är försedda med myggnät, fläkt, badrum med WC och dusch, vardagsrum och kök. Man kan tvätta, mot en liten kostnad. WIFI finns men mot en liten kostnad. Du behöver ta med sängkläder.

Värdfamilj:
På några enstaka projekt kan du bo hos en värdfamilj. Och du bor antingen tillsammans med, eller i närheten utav andra volontärer. Våra samarbetspartners har kvalitetskontrollerat dessa familjer och många av familjerna har tagit emot volontärer under väldigt många år och är vana vid att ha sällskap av resenärer i sitt boende. Detta är ett ypperligt sätt att bo när du som volontär vill uppleva det riktiga livet hos det ghananska folket. Här får du vara med och laga mat, tvätta, hänga med på tillställningar, och lära dig massor, massor om detta otroligt intressanta land och folk. Du har alltid ett rum och möjlighet till att förvara dina tillhörigheter. Du behöver ta med sängkläder.
Att bo hos en värdfamilj kostar cirka 1200 kr extra.

Mat:
Under din projektperiod kommer du att få två måltider på vardagar och tre på helgerna. Lunchmåltiden på vardagar utgår då du inte befinner dig hemma. Deltagarna får själva bekosta vatten på flaska. Om du vill minimera kostnaden för detta kan värdfamiljen hjälpa dig att koka vatten, då man inte kan dricka vattnet från alla källor och måste vara försiktig med detta. Mer information om detta får du under din introduktionsvecka. En typisk middag i Ghana är Jollof, en väldigt god risrätt. Den liknar en paella och man kan äta tillsammans med lite allt möjligt såsom kött, kyckling, krabba och potatis, ägg, lök, torkade räkor och tomater och grovt mjöl. Även en potatisliknande rotfrukt kallad Jam eller en bananliknande planta kallad Plantain är populärt till måltiderna. Man äter också väldigt ofta goda grytor av olika slag. De kan bestå av jordnötter, ägg, fisk, löv, bönor, tomat eller forowe, en sorts fisk med tomat. Det är möjligt att köpa både kyckling, kött och fisk på restauranger. Maten i Ghana kan vara stark, men är man känslig är det inga problem att nämna detta både till din familj eller på restauranger.

Upplev

När du är i Ghana har du möjlighet att resa runt på helgerna, då du är ledig. Arbetsgivarna brukar vara flexibla om du vill vara ledig ett par dagar för att resa lite längre. Det är också vanligt att resa med några av de andra volontärerna i slutet av vistelsen. Det är billigt att resa runt i Ghana och det går mycket bussar till vart du vill. Taxi, trotro, olika bussar för längre avstånd osv. All information om dessa kommer du få under introduktionsveckan. Vi vill såklart att du är nyfiken, att du vill lära, veta och testa nya saker när du är där och självklart att du reser och ser landet. Men samtidigt ska du inte glömma varför du från början har åkt till Ghana. Att du som volontärer har en lojalitet gentemot dig själv och till projektet du har kommit dit för att hjälpa.

När jag kommer in på skolgården eller bara gå ut på gatan skriker de Obroni, obroni! Det betyder vit person. Då kommer de springande till mig och pratar med mig och vill röra mitt hår. De är verkligen fascinerade.:) Ghana är ett fantastiskt land och jag känner sig välkommen här. Jag har tappat räkningen på hur många gånger de sagt Akwaaba (välkommen på twi) till mig. Ghananer är mycket öppna och kärleksfulla. Jag mår bra, får lära mig mycket och får många nya intryck varje dag. Detta är en upplevelse för livet :)

Hanna // Volontär Ghana

Varför Volontär Ghana med GoXplore?

Visum

Visumet ingår i programmet till Ghana, vi på GoXplore söker det åt dig som är svensk medborgare.

Visumet kan först sökas tre månader innan tänkt avresa. Det är alltså giltigt i tre månader från det datum det utfärdas.

Vi brukar söka visumet cirka 1-1,5 månad innan avresa, och det kan ta några veckor - du kan därför inte använda ditt pass efter att du skickat det till oss och innan din resa till Ghana.

Ska du stanna i mer än tre månader, måste du skaffa ett ID-kort (non citizen Ghana card) och kostar 120 USD. Våra partners i Ghana hjälper dig. Ta med två passfoto.

För att bli beviljat ett visum till Ghana måste man ha tagit vaccin mot gula febern, vilket du kan göra efter att du registrerad dig hos oss. Du ber om ett intyg från din vaccinatör, kopierar detta och skickar med dina visumansökningar till oss. Viktigt är också att du sedan tar med din gula vaccinationsbok när du reser för att möjligtvis visa upp när du ankommer på flygplatsen. Mer information om detta kommer när du bokat dig.

Jag vill boka! Jag har några frågor

Avgångar

Du bör anlända i huvudstaden Accra på en söndag, men i en del fall ankommer inte flygbolagen på söndagen, vilket innebär att du då landar en lördag. Ankomst lördag är bra på många vis: du hinner slappna av och komma in i rätt rytm innan det är dags för nya äventyr.
Vid ankomst lördag behöver du dock betala 1 extra natt, cirka 20 USD (Pink Hostel) och detta görs på plats.
Du lämnar sedan Ghana på en lördag.

Du kan välja att starta alla måndagar i månaden, men nedanstående datum avser de startdatum då de kommer anordna grupper i Ghana där man arbetar på projekt med mellan 4-8 eller fler.

Ankomstdatum 2020

 • Januari: 05, 12
 • Februari: 02, 09
 • Mars: 01, 08
 • April: 05, 12
 • Maj: 03, 10
 • Juni: 07, 14
 • Juli: 05, 12
 • Augusti: 02, 09
 • September: 06, 13
 • Oktober: 04, 11
 • November: 01, 08
 • December: 06, 13

Priser

Pris
2 veckor inklusive 2 introduktionsdagar 8990
3 veckor inklusive 2 introduktionsdagar 9990
4 veckor inklusive 2 introduktionsdagar 11490
5 veckor inklusive introduktionsvecka 12490
6 veckor inklusive introduktionsvecka 13490
7 veckor inklusive introduktionsvecka 14190
8 veckor inklusive introduktionsvecka 14890
10 veckor inklusive introduktionsvecka 16990
12 veckor inklusive introduktionsvecka 17990
14 veckor inklusive introduktionsvecka 21490
16 veckor inklusive introduktionsvecka 22990
20 veckor inklusive introduktionsvecka 25990
24 veckor inklusive introduktionsvecka 28490

(Priserna är giltiga till den 31 dec 2020)

Vad är inkluderat i priset?

Flygbiljett tillkommer. En flygbiljett tur & retur till Accra brukar kosta mellan ca 6500 - 9500 SEK ink. flygskatt.

Det går också bra att kombinera projekt. Vid kombination av olika projekt tillkommer en avgift på 1300 SEK.

Flygresa

Vi vet hur viktigt det är att känna tryggheten med flygresan i kombination med priset, vi skickar dig därför vår flygoffert när du betalt din handpenning. Bokar du flyget med oss har du tryggheten i att du är täckt utav resegarantin. Om du till exempel köper en flygbiljett från en annan researrangör eller via internet har du inget skydd via resegarantin, för då är det ingen paketresa. Vi håller också koll på dina flygtider samt får vi alltid reda på om flyget skulle bli försenat eller inställt och kan därför meddela dig och vår samarbetspartner.

Jag vill boka! Jag har några frågor

Reseberättelser & bloggar från Volontär Ghana

Se fler resebloggar och reseberättelser från våra deltagare
När jag kommer in på skolgården eller bara gå ut på gatan skriker de Obroni, obroni! Det betyder vit person. Då kommer de springande till mig och pratar med mig och vill röra mitt hår. De är verkligen fascinerade.:) Ghana är ett fantastiskt land och jag känner sig välkommen här. Jag har tappat räkningen på hur många gånger de sagt Akwaaba (välkommen på twi) till mig. Ghananer är mycket öppna och kärleksfulla. Jag mår bra, får lära mig mycket och får många nya intryck varje dag. Detta är en upplevelse för livet :)

Hanna // Volontär Ghana

Aktiviteter i Ghana

FAQ

Vad innebär det att volontärarbeta?

Att resa som volontär innebär att åka i väg på en resa, sätta dig in i en annan kultur långt ifrån din egen. Du kommer att ställas inför olika utmaningar och det är också på så sätt som du utvecklas. Som volontär behöver du ha ett starkt engagemang, positiv attityd och självklart vara öppen för nya kulturer.

Hur kommunicerar jag hem medan jag är i Ghana?

Telefonautomater är billiga och telefonkort är lätta att köpa i butiker. Man kan också köpa SIM-kort på kontoret i Accra. Du kan också köpa ett SIM-kort till din mobil för några cedi. Om du vill skicka brev kan du köpa frimärken på ett lokalt postkontor. Kom ihåg att systemet i Ghana är mycket långsam. Brev kommer fram, men det kan ta upp till två veckor. Det är också fler och fler internetcaféer i hela Ghana, så det är möjligt att hitta platser där du kan skicka e-post. De finns främst i större städer.

Vilken typ av vacciner behöver jag ta innan jag reser?

Vi rekommenderar att du kontaktar en vaccinationsbyrå eller din husläkare för professionell rådgivning.

Hur är klimatet i Ghana?

I Ghana är det ett tropiskt klimat, det är hög fuktighet och höga temperaturer, cirka 30 grader, året om.

Behöver jag en reseförsäkring?

Ja! Försäkring är obligatorisk. GoXplore har en skräddarsydd reseförsäkring som täcker arbete på volontärresor. Läs mer under reseförsäkring.

Hur mycket pengar bör jag ha med mig?

Om du arbetar i två månader bör du ha minst 6000 kr med dig. Du betalar för lunch och middag den första veckan du är i Accra, och efter det kommer du att få två måltider i värdfamiljen på vardagar och tre på helgerna. Detta belopp beror på hur hög personlig konsumtion du har och om du planerar att resa runt på helgerna. Om du reser när du är klar bör du ha mer pengar för att täcka detta. Observera också att transport tillbaka från projektet till Accra eller transfer till flygplatsen i slutet av din resa inte ingår i priset.

Finns det någon bra Guidebok som ni rekommenderar att köpa innan avresa?

Ja, vi rekommenderar Bradt travel guides GHANA. Den är bra.

Är det mycket aktiviteter med värdfamiljen?

Detta är vanlgivis upp till dig som volontär. Om du visar intresse för att vara med värdfamiljen på deras olika utflykter kommer de antagligen att ta med dig. Detta kommer att hjälpa dig att bli bättre bekant med din värdfamilj och lokalbefolkningen och vi uppmuntrar dig att delta i evenemang som din värdfamilj ska gå på. De flesta människor går till kyrkan varje söndag, och det är också mycket socialt. Vi uppmuntrar också till att delta på de mindre, dagliga rutinerna. På detta viset kommer du lära dig kulturen i landet på djupet.

Vad händer om jag inte trivs?

Om du inte trivs där du jobbar, vänligen kontakta vår samarbetspartner i Ghana som du träffade första veckan i Accra. De kommer att se över situationen och om det inte hjälper med förändringar på arbetsplatsen, kommer de att hitta en ny arbetsgivare åt dig.

Försäkring

En försäkringslösning som är skräddarsydd för dina behov.

Det första och absolut viktigaste när du ska välja försäkring inför resan är att se över vilka delar av din resa som täcks av försäkringen. Täcker den ditt volontärarbete? Täcker den verkligen för de fritidsaktiviteter du tänkt ägna dig åt? Och vad får du för service om något skulle hända? Sedan ska du titta på pris och självrisker. Jämför gärna vår försäkring med andra alternativ innan du tar ett beslut. Vår försäkring täcker mer – till ett lägre pris och utan självrisk.

När du ska leva utomlands en tid, är det viktigt att din försäkring täcker den hjälp du behöver om olyckan skulle vara framme, exempelvis läkarvård eller hemtransport – utan att du själv behöver stå för kostnaderna. Önskar du exakta detaljer om försäkringen i PDF-format, kontakta oss så skickar vi dessa till dig.

Åker du med något av våra volontärsprogram med social inriktning så är det Leva utomlands försäkringen du ska välja. Genom att teckna försäkringen kan du känna dig trygg när du volotärarbetar. Försäkringen är anpassad till den täckning du behöver under din utlandsvistelse och har en premie som gör den väldigt prisvärd.

Skicka denna sidan till mig som PDF Jag vill boka! Jag har några frågor

Hem » Land » Ghana » Volontär Ghana

Senaste nyheter: Möt Clara, vår nya praktikantstjärna